Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số

Khác với phương pháp tính giá thành giản đơn thì điều kiện áp dụng là vào cùng một quy trình công nghệ mang lại với cùng 1 loại ngulặng vật liệu tuy vậy kết quả đem đến đem lại hầu hết phẩm vật khác nhau.

Bạn đang xem: Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo hệ số

Ví dụ: Các doanh nghiệp may mặc, hoá chất, nông sản.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tìm Kiếm Google Không Phải Ai Cũng Biết, Google Tìm Kiếm Hoạt Động Như Thế Nào

*


1. Pmùi hương pháp tính giá thành

Để tính được giá thành mang lại từng loại mặt hàng chính phải qua các loại mặt hàng chính sự so sánh về sản vật chuẩn.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Định Cư Tại Mỹ, Canada, Châu Âu Theo Diện Đầu Tư 2021

Căn uống cứ để chọn phẩm vật chuẩn là một trong các loại sản phẩm chính nhưng mà nó phải có số lượng hoặc quý giá lớn.

Khi đó hệ số của sản vật chuẩn là 1

Giả sử phát âm Ha, Hb, Hc… là hệ số của các loại phẩm vật A, B, C

Qa, Qb, Qc là số lượng thiết thật của các loại sản phẩm trên

khi đó tổng vật phẩm tiêu chuẩn hoàn thành là QH

quốc hội = Qa*Ha + Qb*Hb + Qc*Hc +…

1.1. Hệ số giá thành của từng loại sản vật được xác định nhỏng sau

Hệ số tính giá thành của phẩm vật A = Qa*Ha/Qh

Tương tự tính được hệ số đến SPB, SPC

1.2. Giá thành thiết thực của từng loại sản vật tính theo từng khoản mục chi phí

Zsx thực tế của SPA = (CDđk + Cps – CDck) * Qa*Ha/Qh

Tương tự tính cho SPB, SPC

 2. Ví dụ cụ thể về phương thơm pháp tính giá thành hệ số

Doanh nghiệp A vào cùng một quy trình công nghệ sản xuất đồng thời thu được 2 loại vật phẩm A và B. Trong tháng 4/năm ngoái có tài liệu như sau

ĐVT: 1000đ

2.1. Chi phí làm ra đầu kỳ

– Chi phí nguyên ổn vật liệu trực tiếp : 100.000

– Chi phí nhân lực trực tiếp: trăng tròn.000

– Chi phí mang đến chung: 30.000

2.2. Chi phí phát sinc trong kỳ tập hợp được

– Chi phí nguyên ổn vật liệu trực tiếp : 900.000

– Chi phí nhân lực trực tiếp: 118.000

– Chi phí đem lại chung: 160.000

2.3. Chi phí mang đến marketing dở dang cuối kỳ

– Chi phí nguim vật liệu trực tiếp : 40.000

– Chi phí nhân công trực tiếp: 12.000

– Chi phí mang lại chung: 10.000

Kết quả tạo ra cuối tháng hoàn thành 1trăng tròn sản phẩm A và 150 SPB

Doanh nghiệp đã xác định được hệ số tính giá thành SPA là 1, SPB là 1.2

Yêu cầu

– Tính giá thành sản vật A và mặt hàng B

Đáp án của ví dụ trên

– Tổng sản vật chuẩn

QH = 120*1+ 150*1.2 = 300

– Hệ số phân bố bỏ ra phí sản xuất( hệ số tính giá thành)

HzA = 120*1/300 = 0.4

HzB = 150*1.2/300 = 0.6

– Áp dụng pmùi hương pháp hệ số để tính giá thành sản phẩm

 

SẢN PHẨM A

Số lượng: 1trăng tròn Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục đưa ra phíChi phí dở dang đầu kỳChi phí phát sinch vào kỳChi phí dở dang cuối kỳTổng chi phíGiá thành sản vật A
Hệ sốTổng giá thànhGiá thành 1-1 vị
Chi phí NVLTT100.000 900.000 40.000 960.000 0.4 384.000 3.200
Chi phí NCTT đôi mươi.000 118.000 12.000 126.000 0.4 50.400420
Chi phí tạo thành chung 30.000  160.000 10.000 180.0000 0.4 72.000600
Cộng 150.000 1.178.000 62.000 1.260.000  506.4004220

SẢN PHẨM B

Số lượng: 150 Đơn vị tính: 1000đ

Khoản mục đưa ra phíChi phí dở dang đầu kỳChi phí phát sinc vào kỳChi phí dở dang cuối kỳTổng chi phíGiá thành Sản phẩm B
Hệ sốTổng giá thànhGiá thành đối chọi vị
Chi phí NVLTT 100.000 900.000 40.000 960.000 0.6 576.000 3.840
Chi phí NCTT đôi mươi.000 118.000 12.000 126.000 0.6 75.600504
Chi phí đem đến chung 30.000 160.000 10.000 180.0000 0.6 108.000720
Cộng 150.000 1.178.000 62.000 1.260.000  506.4005064


Chuyên mục: Kiến Thức