Ranging là gì

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bboomersbar.com.

Bạn đang xem: Ranging là gì

Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Canvas - Chức Năng Và Cách Sử Dụng Hệ Thống


The findings of a wide-ranging (= including many subjects) survey of young people"s attitudes are published today.

Xem thêm: Cách Tính Tổng Sản Phẩm Quốc Nội, Tổng Sản Phẩm Quốc Nội Là Gì


Trong giờ Anh, có khá nhiều phân từ quá khứ và bây chừ của một từ bỏ có thể được sử dụng nlỗi các tính tự. Các ví dụ này có thể đã cho thấy các tính từ áp dụng.


In the epidemiological literature, however, insomnia tends lớn be defined using a variety of approaches, ranging from rigorous diagnostic algorithms, khổng lồ single questionnaire items.
The material within the book is varied in character, ranging from valuable scholarly analysis to lớn sermons, và to lớn that which tends towards the hagiographical.
The measure consists of trăng tròn items with four response options ranging from generally false to generally true.
The interested reader can now choose from a whole spectrum of books ranging from popular introductions to extensive monographs.
Eleven items were scored on a 6-point scale (ranging from 1 lớn 6, respectively dissatisfied và very satisfied).
All other government services, ranging from children"s programs lớn community development to lớn energy lớn transportation to income assistance, would face elimination.
Note that most data points plot along the thermal trough at water vapour pressures ranging from 5 lớn 0.5 kbar.
Các cách nhìn của các ví dụ không mô tả ý kiến của các biên tập viên bboomersbar.com bboomersbar.com hoặc của bboomersbar.com University Press xuất xắc của các nhà trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức