Require là gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bboomersbar.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Require là gì

require that The contract requires that we notify our sponsors of all changes in project specification.
Only data files in which less than 10% of the data required editing were included in the current study.
The question of the status and rights of friends deserves reconsideration and requires some systematisation.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên bboomersbar.com bboomersbar.com hoặc của bboomersbar.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

a type of dancing where carefully organized movements tell a story or express an idea, or a theatre work that uses this type of dancing

Về việc này
*

*

Xem thêm: Nên Cho Cá Cảnh Ăn Như Thế Nào, Hướng Dẫn Cho Cá Cảnh Ăn Đúng Cách

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#displayClassicSurvey}} {{/displayClassicSurvey}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}