Restraint là gì

restraint tức thị gì, khái niệm, những áp dụng với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách vạc âm restraint giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của restraint.

Bạn đang xem: Restraint là gì


Từ điển Anh Việt

restraint

/ris"treint/

* danh từ

sự ngăn giữ lại, sự kiềm chế

khổng lồ put a restraint on someone: kìm nén ai

sự tiêu giảm, sự lô bó, sự câu thúc

the restraints of poverty: gần như sự câu thúc của chình ảnh nghèo

sự gian duy trì (tín đồ bệnh tật thần kinh)

sự dnai lưng dặt, sự giữ gìn, sự an ninh, sự bí mật đáo

lớn speak without restraint: nạp năng lượng nói ko giữ lại gìn, nạp năng lượng nói sỗ sàng

to lớn fling aside all restraint: không còn dè cổ dặt giữ gìn già cả

sự giản dị; sự bao gồm chừng mực, sự không thật đáng (văn)

sự tự công ty được, sự trường đoản cú kềm chế được

restraint

sự số lượng giới hạn, sự hạn chế


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

restraint

* khiếp tế

cản trở

giữ lại

ngăn trở

sự giữ lại

sự hạn chế

sự ngăn uống giữ

* kỹ thuật

hạn chế

ngàm

ngăn uống cản

sự ép

sự giới hạn

sự hạn chế

sự kẹp chặt

sự kìm hãm

sự nén

sự ngàm

sự ràng buộc

ô tô:

cái giảm chấn

y học:

sự giam giữ, cầm giữ

xây dựng:

sự kiềm chế


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng soát sổ.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng ( Mẫu Đăng Ký Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng 2021?


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy bé trỏ vào ô kiếm tìm tìm cùng nhằm thoát khỏi.Nhập từ bỏ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm với coi những trường đoản cú được lưu ý chỉ ra dưới.Lúc nhỏ trỏ đã bên trong ô search tìm,thực hiện phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem cụ thể trường đoản cú đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bỏ phải search vào ô tra cứu tìm với coi những tự được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ bỏ hy vọng coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn thêm các bạn sẽ không nhận thấy tự bạn muốn kiếm tìm vào danh sách lưu ý,lúc ấy các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo nhằm hiện ra từ đúng chuẩn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*