Sản Phẩm Đã Xem

Trong woocommerce chúng ta đã xây đắp sẵn widget cung cấp hiển thị sản phẩm đang xem nhưng mà chỉ hoàn toàn có thể hiển thị làm việc trang cụ thể và giao diện, địa chỉ lại không phải như bạn muốn. Ở bài viết này Phong Mỹ Design đã hướng dẫn tạo sản phẩm đã xem vào Woocommerce tùy chỉnh dành cho bạn, cùng theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Sản phẩm đã xem

*
Hướng dẫn tạo sản phẩm đã xem trong Woocommerce

Hướng dẫn tạo sản phẩm đã xem trong Woocommerce

Để tạo sản phẩm đã xem vào Woocommerce chúng ta cần 2 giai đoạn, thứ nhất sẽ chế tác Cookies tàng trữ id các sản phẩm đã xem, sau là code hiển thị giao diện.

Xem thêm: Popper Là Cái Gì - Popper Có Tác Dụng Gì

 

Khởi sản xuất cookies lưu trữ ID sản phẩm

Bạn thêm đoạn code này vào functions.php của hình ảnh đang sử dụng

//TẠO COOKIESfunction set_cookies_viewed_bboomersbar.comvn()', $viewed_products));add_action('wp', 'set_cookies_viewed_bboomersbar.comvn'); 

Tạo giao diện hiển thị

Ở đây bọn họ có 2 phương pháp để sử dụng, cách thứ nhất sử dụng shortcode khoác định của Woocommerce với shortcode của Flatsome. Tất yếu đoạn code này sẽ liền dưới đoạn code chế tác Cookies bên trên.

//CÁCH 1 THÊM SP ĐÃ coi VÀO chi TIẾT SẢN PHẨM = SHORTCODEadd_action('woocommerce_after_single_product_summary','show_viewed_product_bboomersbar.comvn',1);function show_viewed_product_bboomersbar.comvn(){ $viewed_products = !empty($_COOKIE<'woocommerce_recently_viewed'>) ? (array) explode('|', wp_unslash($_COOKIE<'woocommerce_recently_viewed'>)) : array(); $viewed_products = array_reverse(array_filter(array_map('absint', $viewed_products))); ?>

 

Ở bí quyết 2 này, mình thực hiện code wp_query + lấy hình ảnh mặc định của Woocommerce luôn luôn nên bạn cũng có thể bê đi đâu tùy thích, chỉ câu hỏi gắn code vào nơi bắt buộc hiển thị. 

// CÁCH 2 - THÊM VIEW = TEMPLATE PART MẶC ĐỊNH CỦA WOOCOMMERCEglobal $woocommerce;$viewed_products = ! empty( $_COOKIE<'woocommerce_recently_viewed'> ) ? (array) explode( '|', $_COOKIE<'woocommerce_recently_viewed'> ) : array();$viewed_products = array_filter( array_map( 'absint', $viewed_products ) );?> 10, // 10 san pham moi nhat'post_status' => 'publish', 'post_type' => 'product', 'post__in' => $viewed_products, 'orderby' => 'rand' //random);$query_args<'meta_query'> = array();$query_args<'meta_query'><> = $woocommerce->query->stock_status_meta_query();$r = new WP_Query($query_args);if ( $r->have_posts() ) ?>
have_posts() ) $r->the_post();get_template_part( 'template-parts/content', get_post_type() ); // gọi template woocommerce; wp_reset_postdata(); 

Thành phẩm

*
Hướng dẫn tạo sản phẩm đã xem vào Woocommerce

Nếu ai đang cần kiếm tìm một đối kháng vị cung cấp thiết kế website chuẩn chỉnh SEO chuyên nghiệp hóa thì rất có thể liên hệ Phong Mỹ design theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ tư vấn đưa ra tiết.