Sles là gì

Các team surfactant, SLS với SLES vào mỹ phẩm

SLS (Sodium Lauryl Sulfate) SLES (Sodium Laureth Sulfate) là 2 hóa học nằm trong nhóm surfactant ( chất vận động bề mặt). Các chất này cất đầu ưa nước ( hydrophilic head) cùng đuôi kị nước ( hydrophobic tail) –> góp nhũ chất hóa học béo- nôm na là để cho hóa học mập cùng nước pha trộn được vào với nhau chứ không tách bóc lớp- nhằm bọn chúng dễ ợt được rửa đi.

Surfactant được phân thành 4 team dựa trên kết cấu đầu ưa nước, gồm những:

Anionic (-)Cationic ( +)Amphoteric/ Zwitterionic (+/-)Non-Ionic (0)
*