SMELL LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Smell là gì

*
*
*

smell
*

smell /smel/ danh từ khứu giáca fine sense of smell: mũi thính sự ngửi, sự hítto have sầu a smell at something: ngửi chiếc gì mùithe smell of roses: mùi hoa hồng mùi hương thối, hương thơm ôi nước ngoài động từ bỏ smelt, (tự thi thoảng,nghĩa hiếm) smelled ngửi, ngửi thấy, thấy mùiI am sure I smell gas: tôi khẳng định giữ mùi nặng tương đối đốt cảm giác, đoán đượcvì you smell anything unusual?: anh có Cảm Xúc có điều gì không bình thường không? tấn công khá tìm thấy, tiến công hơi tìm; (bóng) mày mò, vạc hiệnto lớn smell out a plot: khám phá ra một âm mưu nội rượu cồn từ có mùi, toả mùithese flowers smell sweet: hồ hết hoa này có mùi thơm dịuto smell of garlic: bao gồm nùi tỏithis milk smells sour: sữa này có mùi hương chuato smell of jobberyd: sặc mùi xoay xởhis talk smells of war: bài nói của hắn sặc mùi hương chiến tranhto lớn smell about tấn công hơi quen thuộc khá (thân quen với 1 hương thơm gì)to smell up sặc mùi hương tăn năn, sặc mùi ôi; làm cho nồng nặc mùi khó chịu thốito lớn smell of the lamp (xem) lampto smell of the shop vượt nặng nề tính chất trình độ chuyên môn, quá nặng trĩu đặc thù kỹ thuậtto smell a rat (nghĩa bóng) cảm thấy gồm âm mưu, nghi tất cả sự dối trá
ngửistink-bomb smellmùi hương trứng thốithreshold of smellngưỡng khứu giácmùingửivịcask smellhương thơm của thùng rượu

Động tự bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): smell / smelt / smelt


*

Xem thêm: Đi Đâu Chơi Ở Sài Gòn Buổi Tối Đi Chơi Ở Đâu Tphcm, Sài Gòn Buổi Tối Đi Chơi Ở Đâu

*

*

smell

Từ điển Collocation

smell noun

ADJ. overpowering, pervasive sầu, pungent, rich, sharp, svào There was an overpowering smell of burning tyres. | faint | distinct | distinctive sầu, particular, unmistakable | funny, peculiar, strange, unusual What"s that funny smell? | familiar | lingering | aromatic, delectable, delicious, fragrant, fresh, lovely, nice, savoury, sweet, wonderful the aromatic smells of a spring garden full of herbs | warm | appalling, awful, bad, evil, horrible, nasty, offensive, terrible, unpleasant, vile | acrid, nauseating, putrid, rank, sickly An acrid smell filled the air. | damp, dank, musty, rancid, sour, stale the sour smell of unwashed linen | earthy, fishy, masculine, metallic, musky, oily, smoky, spicy | cooking Cooking smells drifted up from the kitchen.

VERB + SMELL be filled with, have sầu The air was filled with a pervasive sầu smell of chemicals. The cottage had a musty smell after being shut up over the winter. | give off The skunk gives off an unpleasant smell when attacked. | catch, detect As she walked inkhổng lồ the house she detected the smell of gas.

SMELL + VERB come, emanate, drift, float, waft A delicious smell of freshly baked bread wafted across the garden. | fill sth, hang | hit sb Then the pungent smell hit us?rotting fish và seaweed.

PREPhường. ~ from the putrid smell from the slaughterhouse | ~ of The faint smell of her perfume hung in the air.

Từ điển WordNet


n.

v.

inhale the odor of; perceive sầu by the olfactory senseemit an odor

The soup smells good

smell bad

He rarely washes, & he smells


English Synonym và Antonym Dictionary

smells|smelt|smelled|smellingsyn.: essence fragrance odor scent