Snowboard là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bboomersbar.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Snowboard là gì

However, because snowboards don"t have sầu trucks, the term "grind" doesn"t apply lớn these types of maneuvers.
The boards used are generally smaller than actual surfboards, & look more lượt thích snowboards or large skateboards.
A few years later they imported a few snowboards and started offering standup sandboarding which is similar lớn snowboarding.
Splitboards address the inherent weakness of snowboards of having limited backcountry range away from lift systems.
Whereas ski boots and bindings are very stiff laterally và relatively flexible fore và aft, the opposite is true for snowboards.
Snowboards with sintered bases are much faster, but require semi-regular maintenance & are easier to damage.
Experiments with deeper sidecuts had been carried out with limited success, but the much deeper sidecuts of snowboards led khổng lồ further experiments.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên bboomersbar.com bboomersbar.com hoặc của bboomersbar.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cải Biến Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cải Biến Trong Tiếng Việt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Bạn Có Biết, Du Học Ngành Y Ở Đâu Tốt Nhất, Du Học Ngành Y Ở Đâu Rẻ Mà Chất Lượng Cao

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức