SỐ 12 TRONG TIẾNG ANH VIẾT NHƯ THẾ NÀO

Số 12 giờ đồng hồ Anh Là Gì ❤️️ cách Đọc, Đếm Số lắp thêm Tự 12 chuẩn chỉnh ✅ tinh lọc Những kỹ năng và kiến thức Cơ phiên bản Nhất Trong việc Học Đếm liên quan Đến Số 12.


Số 12 tiếng Anh Là Gì

Số 12 giờ Anh Là Gì? Đáp án là “TWELVE”, phát âm là /twelv/, số sản phẩm tự 12 là twelfth. Cùng đọc thêm một số tin tức hữu ích dưới đây nhé!


Trong giờ anh bao gồm 2 nhiều loại số:

Số đếm (cardinal numbers) – 1 (one), 2 (two)… dùng để làm đếm số lượng.Số vật dụng tự (ordinal numbers) – 1st (first), 2nd (second)… dùng để làm xếp hạng, tuần tự.

Và để khác nhau được dễ dãi 2 các loại số này, bao giờ cần sử dụng số đếm và bao giờ cần sử dụng số sản phẩm tự thì các bạn theo dõi bảng tiếp sau đây nhé:


SốSố đếmSố máy tựViết tắt
1OneFirstst
2TwoSecondnd
3ThreeThirdrd
4FourFourthth
5FiveFifthth
6SixSixthth
7SevenSeventhth
8EightEighthth
9NineNinthth
10TenTenthth
11ElevenEleventhth
12TwelveTwelfthth
13ThirteenThirteenthth
14FourteenFourteenthth
15FifteenFifteenthth
16SixteenSixteenthth
17SeventeenSeventeenthth
18EighteenEighteenthth
19NineteenNineteenthth
20TwentyTwentiethth
21Twenty-oneTwenty-firstst
22Twenty-twoTwenty-secondnd
23Twenty-threeTwenty-thirdrd
24Twenty-fourTwenty-fourthth
25Twenty-fiveTwenty-fifthth
30ThirtyThirtiethth
31Thirty-oneThirty-firstst
32Thirty-twoThirty-secondnd
33Thirty-threeThirty-thirdrd
40FortyFortiethth
50FiftyFiftiethth
60SixtySixtiethth
70SeventySeventiethth
80EightyEightiethth
90NinetyNinetiethth
100One hundredOne hundredthth
1.000One thousandOne thousandthth
1 triệuOne millionOne millionthth
1 tỷOne billionOne billionthth

Đọc Thêm