So sánh cách mạng tư sản anh và pháp

Nêu mọi điểm phổ biến và riêng của biện pháp mạng tư sản Anh cụ kỉ XVII, cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ và biện pháp mạng bốn sản Pháp cuối núm kỉ XVIII (có thể lập bảng so sánh, hệ thống kiến thức,…).

Bạn đang xem: So sánh cách mạng tư sản anh và pháp


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

Điểm chung:

Các cuộc CMTS giai đoạn cận đại đều sở hữu điểm thông thường là ao ước đánh đổ cơ chế phong kiến nhằm mở đường mang đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

* Bảng so sánh những cuộc CMTS giai đoạn cận đại

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh nắm kỉ XVII

Chiến tranh giành hòa bình của những thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng bốn sản Pháp cuối thay kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chính sách phong kiến siêng chế.

- Mở đường mang lại chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- Lật đổ nền kẻ thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bạn dạng Bắc Mĩ phân phát triển.

- Xóa bỏ cơ chế quân nhà chuyến chế.

- Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phát triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tứ sản.

Tư sản , công ty nô.

Xem thêm: Rock Climbing Là Gì - Friends Around The World

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng hóa giải dân tộc.

Nội chiến, cuộc chiến tranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ cơ chế phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

- tùy chỉnh thiết lập chế độ quân công ty lập hiến.

- giải hòa Bắc Mĩ ngoài sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

- đóng góp phần thúc đẩy cách mạng kháng phong kiến ở châu Âu, trào lưu đấu tranh của quần chúng. # Mĩ La-tinh cuối rứa kỉ XVIII đầu chũm kỉ XIX.

- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản phát triển.