So sánh tiếng anh là gì

So sánh trong tiếng Anh là một trong những phần ngữ pháp được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp cũng tương tự trong văn viết tiếng Anh nhằm mục tiêu nhấn táo bạo sự vật vấn đề được nói về và tạo điểm nổi bật cho sự đồ được nói tới. Dưới đây là 5 công thức so sánh thường được thực hiện trong


I. SO SÁNH NGANG BẰNG

1. Cấu trúc so sánh ngang bằng

Cấu trúc áp dụng là as .... As:

(+) S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

(-) S + lớn be/ V + not + as + adj/ adv + as + O

Ex:

Water is as cold as ice.Is the các buổi tiệc nhỏ as fun as he expected?Mary is not as charming as she thought.

Bạn đang xem: So sánh tiếng anh là gì

Trong câu bao phủ định có thể dùng “so” nắm cho “as”

Ex:

Your mèo is not as/so pretty as mine.she can’t draw as/ so beautifully as her.Với cách so sánh cân nhau cũng có thể được mô tả bằng kết cấu “the same as”

S + khổng lồ be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ex:

The đen book is as expensive as the white one = The đen book is the same price as the trắng one.English is as difficult as Chinese = English is the same difficulty as Chinese

Lưu ý:

Dùng “the same as” chứ ko dùng “the same like”.

Ex:

How old are you? – I am the same age as Lana.

Less … than = not as/ so … as

Ex:

Today is less cold than yesterday. = Today isn’t as/ so cold as yesterday.This sofa is less comfortable than that one. = This sofa isn’t as comfortable as that one.

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta sử dụng cấu trúc: twice as … as, three times as … as,..

Ex:

Hana types twice as fast as me.His book costs three times as much as mine.

=> trường hợp là lấp định, as thứ nhất hoàn toàn có thể thay bởi so. Sau as phải là một trong những đại từ bỏ nhân xưng nhà ngữ, không được là một trong tân ngữ.

Danh trường đoản cú cũng rất có thể được dùng để làm so sánh trong trường phù hợp này, nhưng đề xuất nhớ trước khi đối chiếu phải bảo đảm rằng danh từ đó buộc phải có các tính trường đoản cú tương đương.

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My School is as high as his.My School is the same height as his.The same...as >

*

2. Bài xích tập thực hành.

Điền từ bỏ vào địa điểm trống

Henry is rich. He is richer ­­­­­_____ Arthur. But he isn"t as rich as Joe

I know __ many people __ you do

I"m sorry I"m late. I got here ___ fast ___ I could

There"re plenty of foods, so eat __ much __ you like

Let"s walk. It"s __ quick __ taking the bus

Can you send me the money __ soon __ possible, please?

II. SO SÁNH HƠN KÉM

1. Cấu trúc câu so sánh hơn

a. Cách sử dụng:

Sử dụng để đối chiếu giữa 02 người, sự vật, sự việc, hiện tượng.

Với loại đối chiếu này ta sẽ chia ra làm 02 loại:

Với tính tự ngắn (có 01 vần)Với tính từ dài (có 02 vần trở lên)

b. Cấu tạo so sánh rộng trong giờ Anh:Tính từ ngắn (Short Adj):

Với trường hòa hợp này ta chỉ cần thêm đuôi “er” vào sau tính từ hoặc phó từ ngắn.

S + V + adj/adv + er + than + N/pronoun

Lưu ý: Với tính từ có âm tận cùng là “y” thì đề nghị đổi thành “i” thêm “er” và nó bị xem như là tính trường đoản cú ngắn.

Ex:

pretty => prettierhappy => happier

Trong trường vừa lòng tính từ ngắn có một nguyên âm kẹp giữa 02 phụ âm tận cùng thì phải gấp hai phụ âm cuối nhằm tránh biến đổi cách đọc.

Tính từ nhiều năm (Long Adj):

Trong trường hợp tính từ cùng phó từ lâu năm (02 âm ngày tiết trở lên) ta thêm more/less.

S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun

Ex:

He is taller than his father.She speak English more fluently than her friend.

Lưu ý:

Sau “than” yêu cầu là đại tự nhân xưng công ty ngữ, không hẳn là tân ngữ

S + V +adj/adv + more/less + adj/adv + than + noun/ pronoun

Khi so sánh một đồ vật hoặc một bạn với tất cả người hoặc vật còn sót lại thì ta nên thêm “else” sau anything/anybody.

Ex: She is smarter than anybody else in the class.

Để nhấn mạnh vấn đề thêm ta rất có thể thêm much/far trước tính từ bỏ của câu.

Ex: She speaks English much more rapidly than she does Spanish.

Ở mệnh đề quan tiền hệ, nhà ngữ sau “than“/”as” hoàn toàn có thể bỏ được nếu 2 nhà ngữ trùng nhau.Các tân ngữ có thể bị loại bỏ bỏ sau các động từ sinh hoạt mệnh đề sau “than” và “as

Lưu ý: họ cũng rất có thể thay cấu trúc not as...as bằng not so...as để bảo rằng cái nào đấy là không bằng cái cơ (So sánh ko bằng), tuy thế KHÔNG thay as...as bằng so...as.

c. Lấy một ví dụ thực hành

Henry isn"t ___ rich ___ Joe

Jack isn"t ___ old ­___ he looks

The đô thị centre wasn"t ___ crowded this morning ___ it usually is

Jim didn"t bởi ___ well in his examination ___ he had thought

Is the weather better today?" "Yes, it"s not ___ cold

d. Phương pháp hình thành so sánh hơn trong giờ đồng hồ Anh

Để thành lập cấp đối chiếu hơn với các tính từ và trạng tự ta có tác dụng như sau:

Thêm đuôi -er cho các tính từ bỏ ngắn (thường về tối đa là nhị âm tiết).

Cheap à Cheaper

Hard à harder

Các tính từ tốt trạng từ bỏ tận cùng bằng -y thì đổi y thành i trước lúc thêm -er.

Easy -> easier

Pretty -> prettier

Thêm more trước tính từ bỏ hoặc trạng từ với các tính từ tốt trạng từ bỏ dài, như:

More expensive

More comfortable

More serious

Đối với các trạng từ hoàn thành bằng -ly dù ngắn hay lâu năm ta cũng dùng more để thành lập và hoạt động cấp so sánh hơn, riêng early viết thành earlier.

Ex:

This box is too small. I need a larger size.

He got up early yesterday morning. He gets up later this morning.

Can you speak more slowly, please?

Người ta cũng hay nói more often chứ ko phải oftener.

I play tennis more often now

2. Một số cấu trúc so sánh không đông đảo khác

A. Cấu tạo so sánh kém

 S + not so/ not as + adj + as + ……

Ex:

Quang is 1.7 metres tall. Hung is 1.6 metres tall. Hung is not so tall as Quang.

- trong loại so sánh này bạn ta chia thành hai dạng: tính từ cùng phó trường đoản cú ngắn (đọc lên chỉ có một vần). Tính từ và phó từ lâu năm (2 vần trở lên).

+ Đối cùng với tính từ với phó từ ngắn chỉ cần cộng đuôi er.

+ Đối với tính từ ngắn chỉ gồm một nguyên âm kẹp giữa hai phụ âm tận cùng, phải gấp đôi phụ âm cuối để tránh chuyển đổi cách đọc.

+ Đối với tính trường đoản cú tận cùng là y, dù cho có 2 vần vẫn bị xem là tính trường đoản cú ngắn và đề xuất đổi thànhY-IER (happy -> happier; dry -> drier; pretty -> prettier).

+ ngôi trường hợp sệt biệt: strong và stronger; friendly và friendlier than/ more friendly than.

+ Đối cùng với tính từ và phó từ bỏ dài bắt buộc dùng more/less.

B. Kết cấu so sánh cần sử dụng than

Sau THAN buộc phải là đại từ nhân xưng nhà ngữ, không được là tân ngữ.

Công thức:

S + V +adjective_er/ (adverb_er)/ (more + adj/adv) / (less + adj/adv) + THAN + noun/ pronoun

Khi đối chiếu một người/ một đồ vật với toàn bộ những người hoặc thiết bị khác buộc phải thêm elsesau anything/anybody...

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

C. Để nhấn mạnh so sánh, hoàn toàn có thể thêm much/far trước so sánh, công thức:

S + V + far/much + Adj/Adv_er + than + noun/pronoun

S + V + far/much + more + Adj/Adv + than + noun/pronoun

Harry’s watch is far more expensive than mineHe speaks English much more rapidly than he does Spanish.D. So sánh danh trường đoản cú đếm được cùng không đếm được

Danh từ bỏ cũng rất có thể dùng nhằm so sánh trong các trường hợp không đều, tuy thế trước khi đối chiếu phải xác minh xem sẽ là danh tự đếm được hay là không đếm được, bởi vì đằng trước bọn chúng có một số trong những định ngữ cần sử dụng với 2 loại danh từ đó. Công thức:

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

S + V + more/fewer/less + noun + than + noun/pronoun

He earns as much money as his father.February has fewer day than March.Their jobs allow them less freedom than ours does.

Lưu ý (quan trọng): Đằng sau as và than của các mệnh đề so sánh có thể loại bỏ chủ ngữ nếu nó trùng phù hợp với chủ ngữ sản phẩm công nghệ nhất, đặc biệt là khi đụng từ sau than cùng as sinh sống dạng bị động. Hôm nay than cùng as còn có thêm chức năng của một đại từ quan liêu hệ nắm thế.

Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected).Anne is going khổng lồ join us , as was agreed last week (Incorrect: as it was agreed last week).

He worries more than was good for him (Incorrect: than it/what is good for him).

Hoặc các tân ngữ cũng đều có thể bị nockout bỏ sau những động từ sống mệnh đề sau THAN với AS:

Don’t thua thảm your passport, as I did last year (Incorrect: as I did it last year).They sent more than I had ordered (Incorrect: than I had ordered it).She gets her meat from the same butcher as I go to (Incorrect: as I go lớn him).

3. Kết cấu với tính trường đoản cú ngắn và tính từ lâu năm trong so sánh không bằng

Cấu trúc để phân biệt được tính từ ngắn cùng tính từ bỏ dài:

Tính từ bỏ ngắn:Là tính từ có một âm tiết ( Ex: clean, nice, hot, cool… )Là tính từ tất cả 2 âm tiết gồm tận cùng là: -y ( happy, lucky), -et ( trừ quiet, polite ), -le (simple, gentle), -ow ( narrow ), – er ( clever )Cách thêm đuôi ”er” trong cấu trúc đối chiếu hơn:

+ hay thì họ chỉ yêu cầu thêm đuôi ”er” sau tính từ đó trong câu.

+ nếu tính từ bỏ ngắn có một nguyên âm kẹp thân 2 phụ âm, ta đề xuất nhân đôi phụ âm cuối sau đó thêm đuôi ”er”.

+ Tận thuộc của tính tự là ”y” thì cần chuyển tự y => ier trong cấu trúc câu đối chiếu hơn.

Xem thêm: Tại Sao Phật Giáo Nam Tông Không Tin Có Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà Có Hay Không

Tính từ bỏ dài:Tính từ gồm 2 âm tiết trở lên, trừ trường hợp đang nêu vào tính trường đoản cú ngắn ( Ex: normal, interesting … )Tính từ tất cả tận cùng là -ly (Ex: slowly, quickly, dangerously…)Tính từ nhị âm huyết đuôi -ing, -ed, –full, -less (Ex: carefull–careless, boring–bored )Cách sử dụng của tính từ dài trong câu so sánh hơn: bọn họ chỉ buộc phải thêm ”more” vào trước tính từ bỏ dài.Trường hợp quan trọng – các từ so sánh bất quy tắc:

Tính trường đoản cú => Dạng so sánh hơn

1. Good/well => better

2. Many/much => more

3. Far => farther

4. Litter => less

5. Bad/badly => worse

4. Bài tập áp dụng

Bài 1: Lựa chọn câu trả lời đúng:

1. My house is ……. Hers.

A. Cheap thanB. CheaperC. More cheap thanD. Cheaper than

2. Tom is ……. Than David.

A. HandsomeB. The more handsomeC. More handsomeD. The most handsome

3. My new sofa is ……. Than the old one.

A. More comfortableB. ComfortablyC. More comfortablerD. Comfortable

4. This road is ……. Than that road.

A. NarrowerB. NarrowC. The most narrowD. More narrower

5. It is ……. In the city than it is in the country.

A. NoisilyB. More noisierC. NoisierD. Noisy

6. The English thử nghiệm was ……. Than I thought it would be.

A. The easierB. More easyC. EasiestD. Easier

7. English is thought lớn be ……. Than Math.

A. HarderB. The more hardC. HardestD. The hardest

8. Her office is ……. Away than mine.

A. FatherB . More farC. FartherD. Farer

9. A boat is ……. Than a plane.

A. SlowerB. SlowestC. More slowD. More slower

10. My sister dances ……….. Than me.

A. GooderB. WellerC. BetterD. More goodBài tập 2: Điền từ vào khu vực trống:

1. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa

2. It is strange but often a coke is(expensive)………….than a beer.

3. My house is(big)………….than yours.

4. No mountain in the world is ( high )…… than Mount Everest

5. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.

6. Well, the place looks (clean) …………………….now

7. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one.

8. A holiday by the sea is(good)………….than a holiday in the mountains.

9. This flower is(beautiful)………….than that one.

Đáp án:

Bài 1:

1. D

2. C

3. A

4. C

5. C

6. D

7. A

8. C

9. A

10. A

Bài 2:

1. More quickly

2. Higher

3. Bigger

4. More sweetly

5. Longer

6. Cleaner

7. More expensive

8. Better

9. More beautiful

III. SO SÁNH HỢP LÍ VÀ SO SÁNH ĐẶC BIỆT

1. So sánh hợp lý

A. Khái niệm:

Khi so sánh hợp lí yêu cầu nhớ: các mục dùng để làm so sánh phải tương tự nhau như người-người, vật-vật. Vì vậy mục so sánh hợp lý và phải chăng sẽ là: download cách

B. Biện pháp dùng

Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh những bức tranh với người chỉ dẫn)

Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructor"s = instructor"s drawings)

Dùng thêm that of cho danh từ số ít:

Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này so sánh salary với secretary)

Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)

Dùng thêm those of cho những danh từ số nhiều:

Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher .(Câu này so sánh duties cùng với teacher)

Correct: Theduties of a policeman are more dangerous than those of a teacher (those of = the duties of)

2. đối chiếu đặc biệt

Sử dụng: far farther further farthest furthestlittle less leastmuch more mostmany more mostgood better bestwellbad worse worstbadlyLưu ý: farther : dùng cho khoảng chừng cáchfurther : dùng cho thông tin hoặc một số trường phù hợp trừu tượng khácThe distance from your house khổng lồ school is farther than that of mine.If you want more/further information, please hotline to the agent.Next year he will come to the U.S for his further (= more) education

IV. SO SÁNH ĐA BỘI VÀ SO SÁNH KÉP

1. đối chiếu đa bội

Khái niệm:

So sánh nhiều bội tương tự các kết cấu dạng vội đôi, gấp tía trong giờ Việt. Ở dạng so sánh này, bọn họ sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác minh được danh trường đoản cú là đếm được hay là không đếm được.

Ex:

This encyclopedy costs twice as much as the other one.Jerome has half as many records now as I had last year.

Ngữ pháp tiến bộ ngày nay, đặc biệt là ngữ pháp Mỹ fan ta hay được sử dụng so sánh rộng kém cấp 3 lần trở lên, nhưng đối với gấp 2 hoặc 1/2 thì rất tinh giảm sử dụng.

Các từ đối chiếu kiểu twice that many/twice that much = gấp rất nhiều lần ngần ấy... Chỉ được dùng trong khẩu ngữ tiếp xúc giữa mọi fan với nhau và không được dùng để làm viết.

Ex: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

Cấu trúc:

S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

Ex:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I do.

Lưu ý: twice that many/twice that much = gấp rất nhiều lần ngần ấy… chỉ được sử dụng trong văn nói, không được sử dụng trong văn viết.

Ex:

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. đối chiếu kép

Cấu trúc 1: 

the comparative + S + V…, the comparative + S + V…

Nếu duy nhất vế có Adj/Adv so sánh thì vế còn lại hoàn toàn có thể dùng The more

Ex:

The more you learn, the more you know.The sooner you start, the earlier you arrive. Cấu trúc 2:

the more + S + V, the comparative + S + V

Sau The more làm việc vế đồ vật nhất có thể có that hoặc không.

The more (that) you study, the smarter you will become.The more (that) we know about it, the more we are assured

Trong trường vừa lòng nếu cả nhị vế đều có thành ngữ it is thì quăng quật chúng đi

The shorter (it is), the better (it is).

Hoặc ví như cả nhì vế các là khổng lồ be thì vứt đi

The closer lớn one of the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).

Các thành ngữ: all the better (càng tốt hơn), all the more (càng... Hơn), not... Any the more... (chẳng... Hơn... Tí nào), none the more... (chẳng chút nào) dùng để nhấn rất mạnh cho những tính tự hoặc phó từ bỏ được mang ra so sánh đằng sau. Nó chỉ được sử dụng với những tính trường đoản cú trừu tượng:

Ex:

The more you study, the smarter you will become.The more exercises you do, the better you understand the lesson.Cấu trúc 3: 

Khi so sánh với một tính từ

S + V + adj + er + và + adj + er

S + V + more & more + adj

Ex: The weather gets colder and colder.

Là loại so sánh với cấu trúc: Càng... Càng...Các Adj/Adv đối chiếu phải đứng nghỉ ngơi đầu câu, trước bọn chúng phải bao gồm The

V. SO SÁNH BẬC NHẤT

1. Khái niệm:

Được định nghĩa là cách để so sánh 1 đồ dùng với tất cả các đồ khác, đối chiếu này thường được sử dụng khi so sánh 3 tín đồ hoặc 3 đồ trở lên cùng với những kết cấu như sau:

2. Cấu trúc

Tính từ bỏ ngắn (Short adj): S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun

Thêm đuôi “est” sống sau tính từ và phó từ trong câu.

Tính từ dài (Long adj): S + V + the most + adj/adv + N/pronoun

Thêm most hoặc least trước tính từ so sánh.

Lưu ý:

Dùng giới trường đoản cú “in” với danh từ số ít.Sử dựng giới từ “of” cùng với danh từ bỏ số nhiều.Thành ngữ: One of the + đối chiếu nhất + noun => noun là số nhiều, đụng từ phân chia ở số ít.Một số tính từ tuyệt vời và hoàn hảo nhất không được dùng đối chiếu hơn nhất: Unique, extreme, perfect, top, prime, primary, absolute, supreme.

Ex:

She is the most beautiful girl I have ever seen.This is the longest river in the world.

Ngoài 3 cấu trúc so sánh chủ yếu trên, Boston English sẽ giới thiệu với chúng ta thêm một vài loại so sánh trong giờ đồng hồ Anh nữa: so sánh kém và đối chiếu kép, đối chiếu bội.

3. Một trong những nguyên tắc so sánh hơn nhất

a. Câu đối chiếu với tính tự ngắn theo nguyên tắc

Dưới đấy là bảng thêm er cùng est khi sử dụng đối chiếu hơn nhất.

Thêm er/ est

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Tính từ dứt bởi 1 phụ âm hoặc e

Tall

Large

Taller

Larger

The tallest

The largest

Tính từ dứt với 1 nguyên âm + 1 phụ âm

Big

Sad

Bigger

Sadder

The biggest

The saddest

Tính từ dứt bởi y

Happy

Tidy

Happier

Tidier

The happiest

The tidiest

b. Câu so sánh với tính từ và trạng trường đoản cú ngắn không theo nguyên tắc

Với một số tính từ, trạng từ quan trọng sau, bọn chúng không tuân theo quy tắc chung của những tính từ, trạng trường đoản cú khác bạn phải ghi nhớ.

Tính từ

Trạng từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Good

Well

Better

The best

Bad

Badly

Worse

The worst

Far

Farther/ further

The farthest/ the furthest

Much/ many

More

The most

Little

Less

The least

Old

Older/ elder

The oldest/ the eldest

Phần nâng cao:

So sánh hơn

So sánh nhất

So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm “much” hoặc “far” trước tính từ.

The blue house is much larger than the green one.

The xanh house is far larger than the green one.

(Ngôi bên xanh domain authority trời lớn hơn nhiều so với căn nhà xanh lá.)

So sánh nhất có thể được bửa nghĩa bằng “by far”.

He is the greatest by far.

(Anh ấy hoàn hảo nhất nhất, hơn mọi bạn nhiều.)

4. Ví dụ như thực hành

Let"s go by car. It"s much ________ (cheap)

Don"t go by train. It"s (a lot) __________ expensive

Could you speak a bit more ­­­­­­­­­_________(slow)

Một số những tính từ hoặc phó từ mang tính tuyệt vời thì cấm dùng so sánh bậc nhất, giảm bớt dùng đối chiếu hơn kém, nếu đề nghị dùng thì vứt more.