SOLUBLE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Soluble là gì

*
*
*

soluble
*

soluble /"sɔljubl/ tính từ hoà chảy được giải quyết được
giải đượcsoluble group: team giải đượcsoluble lattice: dàn giải đượchòa tung đượcsoluble dye: dung dịch nhuộm phối hợp đượcsoluble substance: hóa học hòa rã đượctanaqueous soluble oil: dầu tan trong nướcoil soluble: chảy trong dầusoluble anode: rất dương hòa tansoluble cotton: bông tansoluble cutting oil: dầu giảm hòa tansoluble dye: dung dịch nhuộm tổ hợp đượcsoluble glass: chất liệu thủy tinh hòa tansoluble gum: vật liệu nhựa tansoluble oil: dầu hòa tansoluble starch: tinh bột tansoluble starch: tinh bột hòa tansoluble substance: chất hòa tan đượcsoluble tar: hắc ín tanwater soluble grease: mỡ tan trong nướcwater soluble oil: dầu tung được trong nướcLĩnh vực: năng lượng điện lạnhtan đượcsoluble dye: thuốc nhuộm tổng hợp đượcsoluble substance: hóa học hòa tan đượcwater soluble oil: dầu tung được trong nướcsoluble cutting oildầu có tác dụng mát kim loạisoluble glassthủy tinh lỏngsoluble silicatethủy tinh lỏng danh từ o chất phối hợp tính từ o hòa hợp được § ether solubles : những chất hòa hợp trong ete § oil solubles : những chất kết hợp trong dầu § water solubles : những chất tổ hợp trong nước

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): solution, solubility, solve, soluble, insoluble, unsolved, solvable


Xem thêm: Thế Nào Là Xuất Khẩu Là Gì? Những Vấn Đề Xoay Quanh Kim Ngạch Này

*

*

*

soluble

Từ điển Collocation

soluble adj.

VERBS be | become

ADV. highly, very It is a highly soluble gas. | easily, freely | completely, totally | partially, partly, slightly

PREP. in The disulphate was easily soluble in water.

Từ điển WordNet


adj.

(of a substance) capable of being dissolved in some solvent (usually water)susceptible of solution or of being solved or explained

the puzzle is soluble