SPEAK OF LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Speak of là gì

*
*
*

speak
*

speak /spi:k/ nội cồn từ spoke, (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) spake; spoken nóilớn learn lớn speak: tập nói nói với, rỉ tai, nói lênI will speak lớn hyên about it: tôi vẫn thì thầm cùng với anh ta về vụ việc đóactions speak louder than words: bài toán có tác dụng nói lên nhiều hơn thế lời nói phát biểu, Speeker, gọi diễn vnạp năng lượng (sống hội nghị) sủa (chó) nổ (súng) kêu (nhạc khí) giống hệt như thiệt, trông giống hệt như thậtthis portrait speaks: bức ảnh y hệt như thật ngoại hễ từ nói (một đồ vật tiếng)he can speak English: nó nói được giờ Anh nói, nói lênlớn speak the truth: nói sự thật nói rõ, bệnh tỏthis speaks hyên generous: điều đó minh chứng anh ta rộng lớn lượng (mặt hàng hải) hotline, rỉ tai cùng với (tàu thuỷ... bởi rađiô)to speak at ám chỉ (ai)lớn speak for bao biện mang đến (ai) là người vạc ngôn (của ai) nói rõ, minh chứng chothat speaks much for your courage: điều này nói rõ lòng dũng cảm của anhto speak of nói tới, đề cập đến; viết đếnnothing khổng lồ speak of: chẳng tất cả gì xứng đáng nóilớn speak out nói to lớn, nói lớn nói thẳng, nói toạc chủ ý của mìnhto lớn speak out one"s mind: nghĩ về sao nói vậyto lớn speak to nói tới (điều gì) (cùng với ai) khẳng định (điều gì)I can speak lớn his having been there: tôi hoàn toàn có thể xác minh là anh ta gồm mang lại đókhổng lồ speak up nói to hơn nói thẳng, nói toạc móng heo chủ ý của mìnhso khổng lồ speak (xem) soto speak lượt thích a book (xem) bookto speak someone fair (xem) fairto lớn speak volumes for (xem) volumekhổng lồ speak without book nói không cần sách, nhớ mà lại nói ra
Lĩnh vực: xây dựngnói

Động từ bỏ bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): speak / spoke / spoken

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): speaker, speech, speak, unspeakable, speechless, outspoken, unspoken, unspeakably


Xem thêm: Tác Dụng Của Lá Bạc Hà Là Gì ? Sử Dụng Thế Nào Đảm Bảo An Toàn?

*

*

*

speak

Từ điển Collocation

speak verb

1 have a conversation

ADV. briefly We spoke briefly on the phone. | at length | hardly Ben hardly spoke lớn me all evening.

VERB + SPEAK want khổng lồ | refuse khổng lồ The president refused to lớn speak to lớn the waiting journalists. | dare (to) No one had ever dared speak lớn hyên ổn like that before.

PREP.. about, to I need to speak lớn Joseph about this matter. | with Can I speak with you for a minute?

PHRASES be on speaking terms (with sb) We are still on speaking terms after the argument. | not be speaking (lớn sb) Ed and Dave sầu aren"t speaking at the moment.

2 use your voice to say sth

ADV. loudly | quietly, softly | clearly You must speak loudly and clearly on the stage. | slowly | calmly | brusquely, sharply | briefly | at length | suddenly | hardly | eloquently, movingly She spoke eloquently about the need for action. | lovingly, warmly | disparagingly, harshly | encouragingly, soothingly | authoritatively, forcefully | earnestly | coherently, intelligibly, meaningfully | absently | freely, openly | boldly | hesitantly | out

VERB + SPEAK be able/unable lớn, can/could (hardly) She was so moved she could hardly speak. | begin to lớn, open your mouth khổng lồ She opened her mouth to lớn speak and found she couldn"t. | try lớn | dare not, not trust yourself to He nodded, not trusting himself khổng lồ speak. | hear sb I heard him speak at the debating society.

PREP. about, against He spoke out against mismanagement. | for I speak for all my colleagues. | in favour of She spoke in favour of the new tax. | on She speaks on women"s issues. | on behalf of I speak on behalf of many thousands of women. | of He speaks very warmly of you. | khổng lồ He will be speaking lớn history students about the causes of war.

3 know a language

ADV. fluently, well He speaks German fluently.

VERB + SPEAK be able/unable to lớn, can/could | learn lớn learning to speak a foreign language | teach sb khổng lồ