Tại sao đường ppf là đường cong

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis

Bạn đang xem: Tại sao đường ppf là đường cong

*

*

*

Boundaries Updated & Expanded Edition: When to lớn Say Yes, How to lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
*

*

Xem thêm: Cách Làm Mất Bọng Mắt Không Cần Phẫu Thuật Với Cách Đơn Giản Này

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
Necessary Conversations: Changing Your Mindset to lớn Communicate Confidently & Productively Liz Nolley Tillman
A Body lớn Love: Cultivate Community, Body Positivity, và Self-Love in the Age of Social Media Angelina Caruso
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide khổng lồ Personal Development, Understanding Self-care, & Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way khổng lồ Joy, Love sầu, và Freedom Tabitha Brown

03 eco102 bai1_v2.0013107216

1. Bài 1: Khái quát mắng về Kinch tế học tập Vĩ môECO102_Bai1_v2.0013107216 1Nội dung Mục tiêu Giúp học viên cụ được phương châm, đối tượngvà phạm vi nghiên cứu và phân tích của Kinch tế học Vĩ mô Học viên phát âm cùng nắm vững được các kháiniệm, những kim chỉ nam, các phương tiện cơ phiên bản nhấtcủa kinh tế tài chính vĩ mô Bắt đầu đến học tập viên làm quen thuộc với biện pháp tưduy kinh tế tài chính cùng kỹ thuật tài chính, phân biệtKinc tế học tập Vi tế bào với Kinc tế học Vĩ mô Sử dụng được các phương thức cùng công cụso sánh các quy mô khiếp tếThời lượng học Đối tượng với cách thức nghiên cứucủa Kinh tế học tập Vĩ mô Sự khan hiếm nguồn lực cùng đường giớihạn kỹ năng sản xuất Xác định và so sánh các mục tiêu (tăngtrưởng cao, bớt thất nghiệp, kiềm chếmức lạm phát,...) cùng những cơ chế Kinc tế Vĩtế bào (chính sách tài khóa, chính sách tiềntệ, chính sách thu nhập cá nhân, chính sách kinhtế đối ngoại) Phân tích biến động của sản lượng, việccó tác dụng, và Chi tiêu vào nền kinh tế tài chính trên môhình AD – AS Phân tích mối quan hệ thân các biến hóa sốkinh tế tài chính vĩ mô cơ bản Phân tích các ngôn từ các bên tởm tếhọc mô hình lớn nghiên cứu và phân tích (dự đoán kinh tế vĩtế bào, so sánh kinh tế vĩ mô, nghiên cứukinh tế vĩ mô) và phân tích và lý giải do sao cácbên tài chính học vĩ mô có tương đối nhiều quanđiểm không giống nhau 10 tiếtBÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ