Tại sao trương phi nổi giận định đâm chết quan công

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Trương Phi nổi giận muốn đâm chết Quan Công vì:

- Trương Phi tính tình nóng nảy, ngay thẳng, không chấp nhận sự phản bội, lắt léo, quanh co.

Bạn đang xem: Tại sao trương phi nổi giận định đâm chết quan công

- Dù nặng lòng và coi trọng lời thề sắt son năm xưa nhưng trong suy nghĩ của Trương Phi, Quan Vũ theo Tào phản bội anh em, còn nhắc “nghĩa vườn đào” là không xứng

- Khi nghe tin Quan Công đến, Trương Phi vội múa xà mâu chạy tới đâm Quan CôngQuan Công trông thấy Trương Phi ra, mừng rỡ vô cùng, giao long đao cho Châu Sương cầm, tế ngựa lại đón. Trương Phi mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm, mùa xà mâu chạy lại đâm Quan Công.

Khái quát nào không đúng về hiệu quả nghệ thuật của thủ pháp đối lập trong đoạn văn trên?

A. Dùng chi tiết đối lập để khắc họa tính cách.

B, Dùng kết cấu đối lập để khắc họa tính cách.

C. Dùng từ trái nghĩa để khắc họa tích cách.

D. Dùng trạng thái tâm lí đối lập để khắc họa tính cách.


Tại sao Trương Phi quyết sống mái với Quan Công?

A. Vì ghét Quan Công.

B. Vì không thỏa mãn làm đệ của một kẻ bội nghĩa.

C. Vì hiểu lầm Quan Công hàng quân Tào, đến để giết mình.

D. Vì tính nóng nảy, thiếu suy nghĩ thấu đáo.


Vì sao Trương Phi cứ một mực nghi ngờ lòng trung nghĩa của Quan Công; chỉ đến khi tận mắt thấy dứt một hồi trống, Quan Công đã chém rớt đầu Sái Dương và đích thân hỏi kĩ việc ở Hứa Đô, Trương mới tin anh là thực?

A. Vì Trương Phi xét đoán con người qua hành động, việc làm.

Xem thêm: Chuối Xanh Hay Chuối Chín, Loại Chuối Nào Tốt Nhất Cho Trẻ, Loại Chuối Nào Tốt Nhất Cho Sức Khoẻ Hiện Nay

B. Vì Trương Phi xét đoán con người qua “nhân chứng”, “vật chứng”

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.


Mâu thuẫn giữa Trương Phi và Quan Công là do đâu?

A. Trương Phi hiểu lầm Quan Công phản bội.

B. Trương Phi và Quan Công có hiềm khích từ trước.

C. Quan Công không khuất phục Trương Phi.

D. Quan Công muốn cướp thành của Trương Phi.


Khi thấy Quan Công đến, thái độ của Trương Phi như thế nào?

A. Mừng rỡ, chạy ra tiếp đón.

B. Nổi giận muốn giết Quan Công.

C. Thản nhiên như không có gì xảy ra.

D. Không thích nhưng vẫn ra tiếp đón.


Cuối đoạn trích, Trương Phi đã khóc, vì sao?

A. Vì vui sướng, cảm động

B. Vì buồn tủi

C. Vì hối hận

D. Cả A và C


Có ý kiến cho rằng“nóng như Trương Phi còn là nóng lòng muốn biết sự thực, nóng lòng xác định phải trái, đúng sai, chứ không phải chỉ là nóng nẩy do cá tính gàn dở. Anh (chị) có đồng ý không? Vì sao?