Taught là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bboomersbar.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Taught là gì

*

a person who does something, especially helping other people, willingly & without being forced or paid to vị it

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: (232) Hướng Dẫn Cách Bó Hoa Hồng Bằng Giấy Nhún

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語