Thông tư 22/2016 về đánh giá học sinh tiểu học

Bộ giáo dục và Đào tạo nên vừa bao gồm Thông bốn 22/2016/TT-BGDĐT sửa thay đổi Quy định nhận xét học sinh tè học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, gồm: yêu mong đánh giá, đánh giá thường xuyên, thời hạn và reviews học sinh tàn tật và học sinh ở những lớp học tập linh hoạt, hồ sơ reviews và tổng hợp hiệu quả đánh giá...

Bạn đang xem: Thông tư 22/2016 về đánh giá học sinh tiểu học

 


- Theo Thông bốn số 22/2016, review thường xuyên là là đánh giá trong quá trình học tập, rèn luyện, triển khai theo tiến trình những môn học và các hoạt động giáo dục.
Đối với reviews học tập: gia sư dùng khẩu ca chỉ ra vị trí đúng, chưa đúng, biện pháp sửa chữa; rất có thể nhận xét vào vở hoặc thành phầm của học sinh khi phải thiết. Học sinh tự dìm xét hoặc tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, team bạn.
Đối với đánh giá năng lực, phẩm chất: Giáo viên căn cứ vào dấn thức, kĩ năng, thể hiện thái độ để thừa nhận xét cùng có chiến thuật giúp đỡ. Học sinh tự thừa nhận xét với tham gia dìm xét thành phầm học tập của bạn, đội bạn.
Vào cuối kỳ và giữa kỳ, giáo viên review học sinh theo từng môn học, chuyển động giáo dục với các mức hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành.
Mặt khác, có bài xích kiểm tra định kỳ những môn giờ đồng hồ Việt, Toán , Khoa học, lịch sử, Địa lý, nước ngoài ngữ, Tin học cùng Tiếng dân tộc bản địa vào vào cuối kỳ I và cuối năm.
Bài soát sổ được chấm theo thang điểm 10, không tồn tại điểm 0, không tồn tại điểm thập phân và buộc phải trả lại học sinh.
+ Đánh giá về năng lực, phẩm chất: Theo Thông bốn số 22/TT-BGDĐT, giáo viên chủ nhiệm đánh giá theo những mức Tốt, Đạt, Cần nỗ lực vào thời điểm giữa kỳ và cuối kỳ.
+ Đối với học sinh học theo phương thức giáo dục hòa nhập: Đánh giá chỉ như học viên không khuyết tật có điều chỉnh hoặc theo kế hoạch giáo dục cá nhân.
+ Đối với học viên học theo cách thức giáo dục chuyên biệt: Đánh giá chỉ theo khí cụ của giáo dục chuyên biệt hoặc theo yêu ước của kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân.
+ học viên xuất sắc: Có công dụng đánh giá bán môn học đạt kết thúc tốt, phẩm hóa học đạt Tốt, bài kiểm tra thời điểm cuối năm học các môn 9 điểm trở lên;
+ học sinh có kết quả vượt trội hay tân tiến vượt bậc về ít nhất một môn học tập hoặc một năng lực, phẩm chất.
Ngoài ra, còn khen thưởng bất chợt xuất cho học sinh có thành tích bỗng dưng xuất. Đối với học viên có kết quả đặc biệt, nhà trường ý kiến đề nghị cấp bên trên khen thưởng.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 22/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 mon 9 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINHTIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18tháng 4 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà về cơ chế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và giải đáp thi hành một sốđiều của lý lẽ Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 củaChính bao phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và trả lời thi hành một sốđiều của luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm trước đó củaChính bao phủ về câu hỏi sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị địnhsố 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chủ yếu phủquy định cụ thể và lý giải thi hành một số điều của mức sử dụng Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra ban hànhThông tứ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy định review học sinh đái họcban hành dĩ nhiên Thông tứ số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước của Bộtrưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều của Quy định nhận xét học sinh tè học ban hành kèm theo Thông tư số30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm 2014 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

1. Sửađổi, bổ sung tên Điều 4 vàkhoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Điều 4như sau:

Điều 4. Yêu ước đánhgiá

b) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

“1. Đánh giá vị sự tân tiến củahọc sinh; coi trọng bài toán động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rènluyện của học tập sinh; giúp học viên phát huy những nhất khả năng; đảm bảo an toàn kịp thời,công bằng, khách hàng quan.”

“3. Đánh giá tiếp tục bằng nhận xét, review định kì bởi điểm số kết hợpvới thừa nhận xét; kết hợp nhận xét của giáo viên, học tập sinh, bố mẹ học sinh,trong đó review của thầy giáo là quan trọng đặc biệt nhất.”

2. Sửa đổi,bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đánh giá sự có mặt vàphát triển năng lực, phẩm chất của học sinh:

a) Năng lực: trường đoản cú phục vụ, trường đoản cú quản;hợp tác; tự học tập và giải quyết và xử lý vấn đề;

b) Phẩm chất: chuyên học, chămlàm; từ bỏ tin, trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; đoàn kết, yêu thương.”

3. Sửa đổi,bổ sung Điều 6 như sau:

Điều6. Đánh giá bán thường xuyên

1. Đánh giá thường xuyên làđánh giá chỉ trong quy trình học tập, rèn luyện về kiến thức, kĩ năng, cách biểu hiện và mộtsố bộc lộ năng lực, phẩm hóa học của học tập sinh, được triển khai theo quá trình nộidung của những môn học và các vận động giáo dục. Đánh giá liên tục cung cấpthông tin phản hồi cho gia sư và học sinh nhằm hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời,thúc đẩy sự hiện đại của học viên theo kim chỉ nam giáo dục đái học.

2. Đánh giáthường xuyên về học tập:

a) Giáoviên dùng khẩu ca chỉ ra cho học sinh biết được nơi đúng, không đúng và biện pháp sửachữa; viết dấn xét vào vở hoặc thành phầm học tập của học sinh khi cần thiết, cóbiện pháp ví dụ giúp đỡ kịp thời;

b) học sinhtự dìm xét với tham gia thừa nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm các bạn trong quátrình thực hiện các nhiệm vụ học tập để học và làm giỏi hơn;

c) Khuyếnkhích cha mẹ học sinh thảo luận với cô giáo về các nhận xét, review học sinhbằng các bề ngoài phù hợp với phối hợp với giáo viên hễ viên, giúp sức họcsinh học tập tập, rèn luyện.

3. Đánh giáthường xuyên về năng lực, phẩm chất:

a) Giáoviên căn cứ vào các bộc lộ về nhấn thức, kĩ năng, thái độ của học sinh ở từngnăng lực, phẩm chất để dìm xét, có biện pháp giúp sức kịp thời;

b) học sinhđược tự dấn xét cùng được tham gia thừa nhận xét bạn, nhóm các bạn về những thể hiện củatừng năng lực, phẩm hóa học để hoàn thiện bản thân;

c) Khuyếnkhích bố mẹ học sinh trao đổi, phối phù hợp với giáo viên rượu cồn viên, trợ giúp họcsinh rèn luyện và cách tân và phát triển năng lực, phẩm chất.”

4. Sửa đổi,bổ sung Điều 10 như sau:

Điều10. Đánh giá chỉ định kì

1. Đánh giáđịnh kì là tấn công giá tác dụng giáo dục của học sinh sau một quy trình học tập,rèn luyện, nhằm khẳng định mức độ ngừng nhiệm vụ học tập của học sinh so vớichuẩn loài kiến thức, kỹ năng quy định vào chương trình giáo dục đào tạo phổ thông cấp tiểuhọc và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm hóa học học sinh.

2. Đánh giáđịnh kì về học tập

a) Vào giữahọc kì I, cuối học tập kì I, thân học kì II và cuối năm học, giáo viên địa thế căn cứ vàoquá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn chỉnh kiến thức, kĩ năng để reviews họcsinh so với từng môn học, chuyển động giáo dục theo các mức sau:

- Hoànthành tốt: thực hiện tốt các yêu mong học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

- Hoànthành: tiến hành được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

- chưa hoànthành: chưa thực hiện được một số trong những yêu cầu học tập của môn học tập hoặc hoạt độnggiáo dục;

b) Vào cuốihọc kì I và cuối năm học, đối với các môn học: giờ đồng hồ Việt, Toán, Khoa học, Lịchsử cùng Địa lí, nước ngoài ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc có bài xích kiểm tra định kì;

Đối cùng với lớp4, lớp 5, gồm thêm bài bác kiểm tra định kì môn giờ đồng hồ Việt, môn Toán vào thân học kìI cùng giữa học tập kì II;

c) Đề kiểmtra định kì tương xứng chuẩn loài kiến thức, tài năng và định hướng phát triển năng lực,gồm các câu hỏi, bài xích tập được thiết kế theo phong cách theo những mức như sau:

- nấc 1: thừa nhận biết, nhắc lại được con kiến thức, khả năng đã học;

- nấc 2: hiểukiến thức, năng lực đã học, trình bày, lý giải được kỹ năng theo phương pháp hiểucủa cá nhân;

- mức 3: biếtvận dụng con kiến thức, tài năng đã học tập để giải quyết và xử lý những vụ việc quen thuộc, tươngtự trong học tập tập, cuộc sống;

- mức 4: vậndụng các kiến thức, khả năng đã học tập để giải quyết và xử lý vấn đề new hoặc giới thiệu nhữngphản hồi phù hợp trong học tập, cuộc sống đời thường một phương pháp linh hoạt;

d) bài xích kiểm tra được giáo viênsửa lỗi, thừa nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, cấm đoán điểmthập phân cùng được trả lại mang lại học sinh. Điểm của bài xích kiểm tra định kì khôngdùng nhằm so sánh học sinh này với học viên khác. Nếu công dụng bài khám nghiệm cuối họckì I và thời điểm cuối năm học phi lý so với reviews thường xuyên, cô giáo đề xuấtvới nhà trường hoàn toàn có thể cho học viên làm bài bác kiểm tra khác để reviews đúng kếtquả tiếp thu kiến thức của học sinh.

3. Đánh giáđịnh kì về năng lực, phẩm chất

Vào giữa họckì I, cuối học tập kì I, giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên nhà nhiệm căn cứvào các bộc lộ liên quan cho nhận thức, kĩ năng, cách biểu hiện trong vượt trìnhđánh giá bán thường xuyên về sự hình thành và cải tiến và phát triển từng năng lực, phẩm chất củamỗi học tập sinh, tổng hợp theo các mức sau:

a) Tốt: đápứng xuất sắc yêu cầu giáo dục, biểu thị rõ và thường xuyên;

b) Đạt: đápứng được yêu ước giáo dục, biểu thị nhưng chưa thường xuyên;

c) bắt buộc cố gắng:chưa đáp ứng được không thiếu thốn yêu cầu giáo dục, biểu lộ chưa rõ.”

5. Sửa đổi,bổ sung Điều 12 như sau:

Điều12. Đánh giá học sinh khuyết tật và học sinh học ở các lớp học tập linh hoạt

Đánh giá học viên khuyết tật với họcsinh học ở các lớp học linh hoạt bảo vệ quyền được chăm sóc và giáo dục.

1. Học sinh khuyết tật học tập theophương thức giáo dục hoà nhập được review như đối với học sinh ko khuyết tậtcó điều chỉnh yêu mong hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục và đào tạo cá nhân.

2. Học sinh khuyết tật học tập theophương thức giáo dục và đào tạo chuyên biệt được reviews theo quy định giành cho giáo dụcchuyên biệt hoặc theo yêu mong của kế hoạch giáo dục và đào tạo cá nhân.

Xem thêm: Cách Giảm Cân Hiệu Quả Nhất Trong Vòng 1 Tháng, Cách Ép Và Giảm Béo 5Kg Trong 1 Tuần Nhanh Nhất

3. Đối với học viên học ở các lớphọc linh hoạt: giáo viên căn cứ vào nhận xét, reviews thường xuyên thẳng qua các buổihọc trên lớp học tập linh hoạt và kết quả đánh giá định kì môn Toán, môn giờ đồng hồ Việtđược triển khai theo điều khoản tại Điều 10 của chính sách này.”

6. Sửa đổi,bổ sung tên Điều 13 và Điều 13 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ đánh giá và tổng đúng theo kết quảđánh giá

b) Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 13như sau:

Điều 13. Hồ sơ đánh giá vàtổng hợp công dụng đánh giá

1. Hồ sơ đánh giá gồm học tập bạvà Bảng tổng hợp công dụng đánh giá giáo dục và đào tạo của lớp.

2. Giữa học kì và cuối họckì, giáo viên ghi hiệu quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kếtquả đánh giá giáo dục của lớp. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của cáclớp được lưu lại giữ tại nhà trường theo quy định.

3. Cuối năm học, giáo viênchủ nhiệm ghi kết quả đánh giá giáo dục và đào tạo của học sinh vào học bạ. Học bạ đượcnhà trường lưu lại trong trong cả thời gian học viên học tại trường, được giao chohọc sinh khi ngừng chương trình tiểu học hoặc đến lớp trường khác.”

7. Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Xét hoàn thành chươngtrình lớp học:

a) học viên được xác nhậnhoàn thành chương trình lớp học nên đạt những điều kiện sau:

- Đánh giá định kì về học tậpcuối năm học tập của từng môn học và hoạt động giáo dục: xong tốt hoặc Hoànthành;

- Đánh giá bán định kì về từngnăng lực và phẩm chất thời điểm cuối năm học: giỏi hoặc Đạt;

- bài bác kiểm tra định kì cuốinăm học của những môn học ăn điểm 5 trở lên;

b) Đối với học sinh chưa được xác thực hoànthành lịch trình lớp học, gia sư lập kế hoạch, hướng dẫn, góp đỡ; đánhgiá bổ sung cập nhật để xét xong chương trình lớp học;

c) Đối với học sinh đã được hướng dẫn, góp đỡmà vẫn chưa đủ điều kiện xong xuôi chương trình lớp học, phụ thuộc vào mức độ chưahoàn thành ở những môn học, hoạt động giáo dục, nấc độ sinh ra và cải tiến và phát triển mộtsố năng lực, phẩm chất, gia sư lập danh sách report hiệu trưởng xem xét,quyết định câu hỏi lên lớp hoặc ngơi nghỉ lại lớp.”

8. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 15 như sau:

Điều 15. Nghiệm thu, chuyển giao chất lượnggiáo dục học tập sinh

1. Nghiệm thu, bàn giao unique giáo dục họcsinh nhằm đảm bảo an toàn tính một cách khách quan và trách nhiệm của gia sư về hiệu quả đánhgiá học sinh; giúp thầy giáo nhận học viên vào năm học tiếp theo sau có đủ thôngtin cần thiết để gồm kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả.

2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu, chuyển giao chấtlượng giáo dục đào tạo học sinh:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4:giáo viên chủ nhiệm hội đàm với cô giáo sẽ nhận học sinh vào năm học tiếptheo về số đông nét rất nổi bật hoặc tiêu giảm của học sinh, bàn giao hồ sơ đánh giá họcsinh theo giải pháp tại khoản 1 Điều 13 của điều khoản này;

b) Đối với học sinh lớp 5: tổ chuyên môn ra đềkiểm tra định kì thời điểm cuối năm học cho cả khối; tổ chức triển khai coi, chấm bài kiểm tra bao gồm sựtham gia của gia sư trường trung học cơ sở trên thuộc địa bàn; giáo viên chủnhiệm hoàn thành xong hồ sơ đánh giá học sinh, chuyển nhượng bàn giao cho đơn vị trường.

3. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo vàđào tạo lãnh đạo các nhà trường trên cùng địa bàn tổ chức nghiệm thu, bàn giaochất lượng giáo dục đào tạo học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tập lên lớp 6 phù hợpvới điều kiện của các nhà trường và địa phương.”

9. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:

Điều 16. Khen thưởng

1. Hiệu trưởngtặng giấy khen mang lại học sinh:

a) Khen thưởngcuối năm học:

- học tập sinhhoàn thành xuất sắc những nội dung học tập tập với rèn luyện: kết quả đánh giá các mônhọc đạt dứt tốt, các năng lực, phẩm hóa học đạt Tốt; bài kiểm tra định kìcuối năm học các môn học tập đạt 9 điểm trở lên;

- học sinh cóthành tích thừa trội hay hiện đại vượt bậc về ít nhất một môn học tập hoặc ít nhất mộtnăng lực, phẩm chất được giáo viên reviews và lũ lớp công nhận;

b) Khen thưởngđột xuất: học sinh có thành tích bất chợt xuất trong thời điểm học.

2. Học sinh cóthành tích quan trọng được nhà trường xem xét, kiến nghị cấp trên khen thưởng.”

10. Sửa đổi,bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17.Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo

1. Người có quyền lực cao sởgiáo dục và huấn luyện và giảng dạy chịu trách nhiệm:

a) chỉ huy trưởngphòng giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy tổ chức bài toán thực hiện reviews học sinh đái họctrên địa bàn; report kết quả thực hiện về Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

b) phía dẫnviệc thực hiện Học bạ của học sinh.

2. Trưởng phòng giáo dục đào tạo và đào tạochỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai việc thực hiện đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao chấtlượng giáo dục học viên tiểu học tập trên địa bàn; báo cáo kết quả triển khai về sởgiáo dục với đào tạo.

3. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo,trưởng phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện chịu nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giải quyếtkhó khăn, vướng mắc trong quy trình thực hiện tại Thông bốn này tại địa phương.”

11. Sửa đổi,bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18.Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu tráchnhiệm chỉ huy tổ chức, tuyên truyền thực hiện nhận xét học sinh theo công cụ tạiThông tư này; đảm bảo an toàn chất lượng đánh giá; report kết quả tiến hành về phònggiáo dục và đào tạo.

2. Tôn trọngquyền tự nhà của thầy giáo trong việc triển khai quy định đánh giá học sinh.

3. Chỉ huy việc ra đề đánh giá địnhkì; gây ra và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, hỗ trợ học sinh; nghiệm thu, bàngiao unique giáo dục học tập sinh; xác nhận kết quả review học sinh cuối nămhọc; xét lên lớp; cai quản lí hồ nước sơ reviews học sinh.

4. Giải trình, giải quyết và xử lý thắc mắc,kiến nghị về review học sinh vào phạm vi và nghĩa vụ và quyền lợi của hiệu trưởng.”

12. Sửa đổi,bổ sung Điều 19 như sau:

Điều 19.Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viênchủ nhiệm:

a) chịu đựng tráchnhiệm chủ yếu trong việc review học sinh, hiệu quả giáo dục học sinh trong lớp;hoàn thành hồ nước sơ review học sinh theo quy định; nghiệm thu, chuyển giao chất lượnggiáo dục học tập sinh;

b) Thông báoriêng cho cha mẹ học sinh về hiệu quả đánh giá quy trình học tập, rèn luyện củamỗi học tập sinh;

c) trả lời họcsinh tự dấn xét và tham gia nhấn xét bạn, team bạn. Tuyên truyền cho phụ huynh họcsinh về nội dung và phương pháp đánh giá theo vẻ ngoài tại Thông tư này; phối hợpvà hướng dẫn phụ huynh học sinh thâm nhập vào quy trình đánh giá.

2. Gia sư không làm công tác làm việc chủnhiệm:

a) chịu đựng trách nhiệm đánh giá quátrình học tập tập, tập luyện và kết quả học tập của học sinh so với môn học, hoạtđộng giáo dục và đào tạo theo quy định;

b) Phối hợp với giáo viên nhà nhiệm,giáo viên thuộc lớp, bố mẹ học sinh triển khai việc đánh giá học sinh; hoànthành hồ sơ reviews học sinh; nghiệm thu quality giáo dục học tập sinh;

c) chỉ dẫn họcsinh tự thừa nhận xét với tham gia thừa nhận xét bạn, nhóm bạn.

3. Giáo viên theo dõi sự hiện đại củahọc sinh, ghi chép những để ý với học viên có văn bản chưa chấm dứt hoặc cókhả năng vượt trội. Vào trường hợp buộc phải thiết, giáo viên thông tin riêng chocha mẹ học sinh về công dụng đánh giá chỉ của mỗi học sinh.”

13. Sửa đổi,bổ sung Điều đôi mươi như sau:

Điều 20.Quyền và trọng trách của học tập sinh

1. Được nêu ý kiến và nhấn sự hướngdẫn, giải thích của giáo viên, hiệu trưởng về hiệu quả đánh giá.

2. Tự dấn xét cùng tham gia nhậnxét bạn, nhóm bạn theo phía dẫn của giáo viên.”

Điều 2. Bãi quăng quật và chuyển đổi từ ngữ

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11.

2. Biến hóa cụmtừ “đánh giá” thành “nhận xét” trên khoản2 Điều 3.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng VụGiáo dục tè học, cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủtrưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sởgiáo dục và đào tạo chịu nhiệm vụ thi hành Thông bốn này.

Điều 4. Hiệulực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực thihành kể từ ngày 06 mon 11 năm 2016.

Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo TƯ; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - văn phòng Hội đồng quốc gia GD cùng PTNL; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - viên KTVBQPPL (Bộ tứ pháp); - ubnd tỉnh, TP trực nằm trong TƯ; - Công báo; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Website thiết yếu phủ; - Website bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.