THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

1. Phân té, tkhô cứng toán vốn đầu tư từ bỏ túi tiền nhà nước cho những dự án công trình ở trong công tác kim chỉ nam quốc gia


- Theo Thông tứ số 349/năm 2016, việc lập chiến lược, phân bổ chi tiết planer triển khai những Chương thơm trình mục tiêu đất nước tiến hành theo Quy chế thống trị, điều hành quản lý những Chương thơm trình kim chỉ nam tổ quốc.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư xây dựng


Ủy Ban Nhân Dân những cấp phân bổ cụ thể vốn đầu tư chi tiêu đến từng dự án trong lịch trình phương châm giang sơn. Việc phân chia cụ thể cùng giao chiến lược vốn cho các dự án trong lịch trình kim chỉ nam tổ quốc đề nghị chấm dứt trước 31/12 năm kia năm chiến lược.
- Thông bốn 349/TT-BTC chỉ dẫn chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ gửi mang lại Kho bạc Nhà nước địa điểm mngơi nghỉ thông tin tài khoản. Theo đó, hồ sơ so với dự án công trình nhóm C đồ sộ nhỏ dại gồm:
+ Đối với dự án công trình nằm trong công tác mục tiêu quốc gia chuẩn bị chi tiêu nên tất cả văn phiên bản phê chăm chút dự tân oán sẵn sàng đầu tư chi tiêu dĩ nhiên dự toán thù ngân sách công tác làm việc chuẩn bị đầu tư chi tiêu.
+ Đối cùng với dự án triển khai dự án công trình buộc phải tất cả Quyết định phê phê chuẩn hồ sơ thi công công trình xây dựng cố nhiên Hồ sơ thành lập công trình với Hợp đồng tiến hành dự án/gói thầu.
- Cũng theo Thông bốn số 349/BTC, qui định trợ thời ứng vốn đến dự án công trình trực thuộc công tác phương châm nước nhà, mức vốn tạm thời ứng; bảo hộ trợ thì ứng vốn; thu hồi vốn tạm bợ ứng thực hiện theo Thông tứ 08/2016/BTC. Thông tứ 349/năm 2016 chỉ biện pháp hồ sơ tạm thời ứng vốn nlỗi sau:
+ Đối cùng với dự án công trình team C đồ sộ nhỏ tuổi bao gồm Giấy kiến nghị thanh hao tân oán vốn đầu tư chi tiêu và Chứng trường đoản cú chuyển khoản qua ngân hàng phát hành theo luật pháp hệ thống chứng từ bỏ kế toán thù.
+ Đối cùng với các dự án không giống thì không tính các giấy tờ bên trên còn yêu cầu có thêm Bảo lãnh khoản tiền lâm thời ứng trong phòng thầu vào trường phù hợp nguyên tắc cần bảo hộ lâm thời ứng.
Các dự án đầu tư chi tiêu nằm trong những Chương trình mục tiêu non sông khi ngừng chuyển giao chính thức đi vào sử dụng phải tạo lập báo cáo quyết toán cùng được thđộ ẩm tra phê chăm bẵm quyết toán thù vốn đầu tư chi tiêu dự án hoàn thành theo Thông bốn số 09/2016/BTC.
Trường thích hợp dự án công trình gồm áp dụng vốn chi phí đơn vị nước với vốn huy động khác thì Thông tư số 349/TT-BTC lý giải chủ đầu tư chi tiêu lập báo cáo quyết tân oán đối với phần vốn chi phí trình cơ quan bao gồm thẩm quyền. Còn phần vốn kêu gọi không giống, triển khai quyết tân oán theo chế độ của UBND tỉnh giấc.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 349/2016/TT-BTC

Hà Thành, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆNCÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN năm 2016 - 2020

Căn cứ đọng Luật túi tiền bên nước ngày 25mon 6 năm 2015;

Căn cứ đọng Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6năm 2014;

Căn uống cđọng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.. ngày25 mon 3 năm 2015 của nhà nước về quản lý ngân sách chi tiêu xây dựng;

Căn uống cđọng Nghị định số 37/2015/NĐ-CPhường ngày22 tháng tư năm 2015 của nhà nước quy định chihuyết về thích hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CPhường. ngày18 mon 6 năm năm ngoái của Chính phủ về quảnlý dự án đầu tư chi tiêu xây dựng;

Căn uống cđọng Nghị định số 77/2015/NĐ-CPhường ngày10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằngnăm;

Căn uống cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CPhường ngày31 tháng 12 năm 2015 của nhà nước hướngdẫn thi hành một sốđiềucủa Luật Đầu tư công;

Căn uống cđọng Nghị định số 161/2016/NĐ-CPngày 02 tháng 12 năm 2016 của nhà nước vềcơ chếđặcthù trong cai quản chi tiêu xây đắp đối với một trong những dự án trực thuộc các Chương thơm trình mụctiêu nước nhà quy trình tiến độ 2016 - 2020;

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTgngày 16 tháng 8 năm năm 2016 của Thủ tướng nhà nước phê duyệtCmùi hương trình phương châm nước nhà gây ra nông làng mạc new quá trình năm nhâm thìn - 2020;

Thực hiện nay Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 mon 9 năm năm nhâm thìn của Thủ tướngChính phủ phê duyệtCmùi hương trình kim chỉ nam giang sơn giảm nghèo bền bỉ giaiđoạn 2016 - 2020;

Căn uống cđọng Quyếtđịnh số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng tá Chính phủphát hành Quy chế làm chủ, quản lý điều hành tiến hành những Chương trình mụctiêu quốc gia quy trình tiến độ năm 2016 - 2020;

Căn uống cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23 mon 12 năm 2013 của Chính phủ Quy định tính năng, trách nhiệm, quyền hạnvới cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Tài chính;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu phát hành Thôngbốn phép tắc về tkhô nóng toán, quyết toán nguồn vốnđầu tư tự ngân sách nhà nước thực hiện các Cmùi hương trình mục tiêu nước nhà giaiđoạn 2016 - 20đôi mươi.

Chương thơm I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông bốn này phương tiện về quản lý,thanh toán thù, quyết toán vốn đầu tư của các dự án đầu tư áp dụng nguồn chi phí ngânsách nhà nước trực thuộc những Cmùi hương trình mục tiêu giang sơn tiến độ năm nhâm thìn - 2020(bao hàm Cmùi hương trình phương châm quốc gia thi công nông xã new và Chương thơm trìnhkim chỉ nam nước nhà bớt nghèo chắc chắn, tiếp sau đây call chung là dự án).

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Điều 3. Nguồn vốn đầutư từ bỏ chi phí bên nước

1. Nguồn vốn chi phí trung ương:

a) Nguồn vốn ngân sách TW bổsung bao gồm kim chỉ nam cho túi tiền địa pmùi hương thông qua các Cmùi hương trình mục tiêunước nhà, các Cmùi hương trình kim chỉ nam.

b) Nguồn vốn trái khoán Chính phủ.

c) Nguồn vốn hỗ trợ cải cách và phát triển chínhthức (ODA) và vốn vay khuyến mãi của các đơn vị tài trợ nước ngoài, vốn viện trợ khôngtrả lại được tài trợ trường đoản cú các tổ chức quốc tế, những tổ chức triển khai phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ thực hiệncác Cmùi hương trình mục tiêu nước nhà theo phương thức cung ứng chi phí bên nước.

2. Nguồn vốn chi phí địa phương.

Điều 4. Nguim tắc quảnlý, tkhô giòn toán, quyết toán

1. Việc quản lý, tkhô giòn toán, quyết toánvốn đầu tư chi tiêu những dự án công trình đảm bảo an toàn đúng mục tiêu, đúng đối tượng người dùng, tiết kiệm chi phí, hiệu quả;chấp hành đúng cơ chế quản lý tài bao gồm - đầu tư chi tiêu - kiến thiết của Nhà nước vàtheo nội dung khuyên bảo trên Thông tứ này.

2. Các dự án công trình chi tiêu thực hiện những nguồnvốn khác nhau trong các số ấy bao gồm áp dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì phần vốntúi tiền nhà nước của dự án công trình tiến hành theo nguyên lý tại Thông bốn này (trừ trườngvừa lòng nguyên tắc trên khoản 3 Điều này).

3. Các dự án thực hiện theo như hình thứcngân sách bên nước cung cấp vật tư xây đắp và các hình thức hỗ trợ không giống thì Ủy ban quần chúng. # cung cấp thức giấc hiện tượng cụ thể việcquản lý, thanh toán thù, quyết tân oán phần vốn ngân sách cung ứng đến cân xứng với điều kiệnthực tế của địa pmùi hương và của Nhà nước.

4. Các mối cung cấp góp sức bởi hiện tại đồ gia dụng vàngày công huân động hoặc công trình xây dựng kết thúc, địa thế căn cứ đối kháng giá chỉ hiện tại vật dụng cùng giátrị ngày công phu rượu cồn đểhạchtoán thù vào giá trị dự án công trình, dự án nhằm quan sát và theo dõi, thống trị, ko hạch toán vàothu, đưa ra túi tiền nhà nước.

5. Đối với dự án, gói thầu thực hiệntheo hiệ tượng ttê mê gia thực hiện của xã hội, xã hội người dân, tổ chức đoànthể, tổ, đội thợ được công ty chi tiêu trợ thời ứng, thanh khô tân oán trực tiếp bởi chi phí mặthoặc chuyển tiền trải qua tín đồ đại diện của cộng đồng người dân, tổ chức triển khai đoànthể, tổ, nhóm thợ và không trải đời bảo lãnh lâm thời ứng vốn. Người đại diện thanhtoán trực tiếp cho người dân tmê mệt gia thực hiện kiến tạo chế tạo dự án công trình, gói thầu.Chủ đầu tư chi tiêu và Ban giám sát chi tiêu của xã hội tất cả trách rưới nhiệm đo lường và thống kê chặt chẽviệc thanh khô toán thù chi phí công cho những người dân.

6. Đối cùng với những dự án chi tiêu tất cả sử dụngnguồn chi phí lồng ghnghiền từ các chương trình, dự án công trình khác, công ty chi tiêu được lựa chọnthực hiện theo mức sử dụng về tkhô cứng tân oán, quyết tân oán đối với lịch trình, dự án lồngghép hoặc áp dụng theo lý lẽ của Cmùi hương trình mục tiêu đất nước hoặc vì Ủy ban nhân dân cấp cho thức giấc đưa ra quyết định vấn đề lựa chọnphù hợp cùng với nguyên tắc làm chủ của Chương thơm trình kim chỉ nam non sông cùng cách thức của cáccông tác, dự án công trình được lồng ghnghiền.

Chương thơm II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. PHÂN BỔ, THANHTOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Điều 5. Phân bổ kế hoạchvốn

1. Việc lập chiến lược, phân bổ chi tiếtkế hoạch tiến hành những Chương thơm trình kim chỉ nam non sông thực hiện theo Quy chế quảnlý, quản lý điều hành thực hiện các Chương thơm trình kim chỉ nam non sông.

4. Việc phân bổ cụ thể vàgiao chiến lược vốn cho các dự án đề xuất xong xuôi trước 31 mon 12 năm ngoái nămplaner. Trường hòa hợp được giao bổ sung cập nhật kế hoạch, chậm nhất 10 ngày thao tác làm việc, kểtừ ngày được giao chiến lược bổ sung cập nhật, Ủy banquần chúng cung cấp bên dưới nên ngừng bài toán phân bổ cùng giao planer theo vẻ ngoài.Đồng thời với câu hỏi phân chia vốn chi tiêu nêu bên trên, Ủyban nhân dân những cung cấp giao tiêu chí chiến lược vốn cụ thể cho những công ty đầubốn để triển khai.

5. Kiểm tra phân bổ: Sau Lúc thừa nhận đượcphân chia chiến lược vốn đầu tư chi tiêu của Ủy bannhân dân các cung cấp gửi mang đến, cơ săng chủ yếu cùng cấp cho thực hiện bình chọn phân bổvốn đầu tư chi tiêu theo câu chữ công cụ của Luật giá thành công ty nước và những văn uống bản hướngdẫn.

Điều 6. Cơ quan liêu kiểmrà, thanh hao toán vốn

Cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểmthẩm tra thanh toán vốn theo trách nhiệm được giao.

Điều 7. Mở tài khoản

1. Chủ đầu tư chi tiêu mở thông tin tài khoản thanh hao toánvốn đầu tư chi tiêu trên Kho bạc Nhà nước theo qui định của Bộ Tài bao gồm về chính sách msinh sống vàthực hiện thông tin tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

2. Kho bạc Nhà nước bao gồm trách nhiệm hướngdẫn chủ đầu tư msinh hoạt thông tin tài khoản sẽ được tkhô giòn toán vốn.

Điều 8. Hồ sơ pháp lýgửi một đợt của dự án

Để Giao hàng cho công tác quản lý, kiểm soát thanhtoán thù vốn đầu tư, công ty đầu tư chi tiêu gửi hồ sơ, tư liệu dưới đây mang đến Kho bạc Nhà nướcvị trí mngơi nghỉ tài khoản tkhô cứng toán (các tài liệu này đông đảo là bạn dạng chính hoặc bản sao cóđóng dấu sao ybảnchính của chủ chi tiêu, chỉ gửi một lượt chođến khi dự án xong đầu tư chi tiêu, trừ ngôi trường thích hợp phải bổ sung cập nhật, điều chỉnh), bao gồm:

1. Dự án nhóm C bài bản nhỏ

b) Đối cùng với dự án thực hiện dự án:

- Quyết định phê xem xét Hồ sơ xây dựngcông trình xây dựng của Ủy ban quần chúng buôn bản kèmtheo Hồ sơ phát hành công trình;

- Hợp đồng thực hiện dự án/gói thầu đượccam kết kết thân Ban làm chủ làng cùng đại diện thay mặt xã hội dân cư, tổ chức triển khai đoàn thể, tổ,team, thợ.

2. Dự án ko ở trong khoản 1 trên đây

a) Đối cùng với dự án công trình sẵn sàng đầu tư:

- Quyết định phê chăm chú dự toán thù chuẩn chỉnh bịchi tiêu của cấp gồm thđộ ẩm quyền hẳn nhiên dự toán chi phí mang lại công tác làm việc chuẩn bị đầutư;

- Quyết định phê cẩn thận hiệu quả lựa chọnđơn vị thầu theo mức sử dụng của Luật Đấu thầu;

- Hợp đồng giữa công ty đầu tư chi tiêu cùng với bên thầu.

b) Đối với dự án công trình triển khai dự án:

- Quyết định chi tiêu của cấp cho gồm thẩmquyền, những ra quyết định kiểm soát và điều chỉnh dự án (trường hợp có) tất nhiên dự án công trình đầu tư chi tiêu xây dựngdự án công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật so với dự án công trình chỉ lập báo cáo kinhtế - kỹ thuật);

- Quyết định phê cẩn thận kết quả lựa chọnnhà thầu theo lao lý của Luật Đấu thầu;

- Hợp đồng thân chủ chi tiêu với nhà thầuhoặc nhà hỗ trợ với các tài liệu cố nhiên hợp đồng như: prúc lục hòa hợp đồng, điềukiện riêng rẽ, điều kiện bình thường liên quan tới sự việc trợ thời ứng, tkhô hanh toán thù đúng theo đồng, hợpđồng bổ sung, điều chỉnh (trường hợp có). Hợp đồng thân chủ đầu tư với xã hội cư dân, tổ chức đoàn thể, tổ, đội, thợ (trườnghòa hợp gạn lọc bên thầu theo hình thức tsi gia triển khai của cùng đồng);

- Dự tân oán và đưa ra quyết định phê chú ý dựtoán của cung cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, khuôn khổ công trình, côngtrình đối với ngôi trường phù hợp chỉ định và hướng dẫn thầu với các các bước triển khai ko thôngqua đúng theo đồng; Riêng công tác đền bù, hỗ trợ với tái định cư (nếu như có) phảitất nhiên giải pháp bồi thường, cung ứng cùng tái định cư được cấp cho có thđộ ẩm quyền phêcoi xét.

Điều 9. Tạm ứng vốn

Đối với chi phí thống trị dự án công trình của cácdự án công trình quy mô nhỏ dại triển khai qui định đặc thù, giao Ủyban quần chúng cấp cho tỉnh giấc dụng cụ các ngôn từ về trợ thì ứng vốn cân xứng vớiĐK thực tiễn của địa pmùi hương.

2. Hồ sơ nhất thời ứng vốn

Để được tạm thời ứng vốn, chủ đầu tư chi tiêu gửi cho Kho bạcNhà nước các tài liệusau:

a) Dự án team C đồ sộ nhỏ:

- Giấy ý kiến đề xuất tkhô hanh toán vốn đầu tưtheo Phú lục số 03.

- Chứng trường đoản cú giao dịch chuyển tiền ban hành theohiện tượng khối hệ thống bệnh từ bỏ kế toán thù của Bộ Tài bao gồm (ngôi trường phù hợp gửi khoảnthông qua người thay mặt đại diện của cộng đồng người dân, tổ chức triển khai đoàn thể, tổ, đội thợ).

b) Dự án ko thuộc điểm a bên trên đây:

- Giấy đề nghị thanh khô tân oán vốn đầu tưtheo Phú lục số 03.

- Chứng trường đoản cú chuyển tiền phát hành theocông cụ khối hệ thống chứng từ kế toán của Sở Tài chủ yếu.

- Bảo lãnh khoản chi phí nhất thời ứng của nhàthầu (chủ đầu tư gửi Kho bạc Nhà nước phiên bản sao bao gồm đóng vết sao y bạn dạng chính củachủ đầu tư) đối với trường hòa hợp theo hiện tượng cần bảo hộ nhất thời ứng.

Điều 10. Tkhô cứng toánkhối lượng hoàn thành

1. Đối với các công việc được thực hiệntrải qua đúng theo đồng xây dựng

b) Hồ sơ tkhô giòn tân oán (so với vớ cảcác các loại dự án):

- Bảng khẳng định quý hiếm kăn năn lượngquá trình xong xuôi theo vừa lòng đồng ý kiến đề xuất tkhô hanh toán thù gồm chứng thực của đại diệnbên giao thầu với thay mặt bên nhấn thầu theo Prúc lục số 01, 02.

- Giấy ý kiến đề nghị thanh hao tân oán vốn đầu tưtheo Phú lục số 03.

- Chứng tự giao dịch chuyển tiền phát hành theobiện pháp khối hệ thống hội chứng trường đoản cú kế toán của Sở Tài chính. Đối với dự án công trình, gói thầu thựchiện theo vẻ ngoài tđê mê gia tiến hành của cùng đồng; xã hội dân cư, tổ chứcđoàn thể, tổ, nhóm thợ được tkhô nóng toán thù bởi tiền mặt hoặc hội chứng từ bỏ gửi khoảnthông qua bạn thay mặt của cộng đồng người dân, tổ chức triển khai đoàn thể, tổ, team thợ.

2. Đối cùng với những các bước được thực hiệnko trải qua thích hợp đồng chế tạo (nhỏng một vài các bước cai quản dự án do nhà đầubốn trực tiếp tiến hành, quá trình tư vấn được phxay tự làm cho với các công việckhác).

a) Hồ sơ tkhô nóng toán bao gồm:

- Dự toán thù được cấp cho bao gồm thẩm quyền phêưng chuẩn mang lại từng công việc;

- Bảng kê quý hiếm khối lượng công việcchấm dứt (có chữ cam kết với đóng góp vết của công ty đầu tư); nhà chi tiêu chưa phải gửi chứngtừ đưa ra, hóa đối kháng mua sắm mang đến Kho bạc Nhà nước, chủ đầu tư chi tiêu Chịu trách nhiệm vềtính đúng mực, phù hợp pháp của cân nặng và quý hiếm đề xuất tkhô giòn tân oán theo dựtân oán được chú ý tương xứng cùng với tính chất từngloại công việc.

- Giấy ý kiến đề xuất tkhô cứng toán vốn đầu tưtheo Prúc lục số 03;

- Chứng trường đoản cú chuyển khoản ban hành theopháp luật hệ thống triệu chứng từ bỏ kế tân oán của Bộ Tài chính.

b) Hồ sơ đối với những ngôi trường hợp khác:

- Đối với chi phí đền bù, hỗ trợvới tái định cư (nếu có), hồ sơ tkhô hanh tân oán bao gồm: (1) Phương án đền bù, hỗtrợ cùng tái định cư được cấp có thđộ ẩm quyền phê duyệt; (2) Bảng chứng thực giá bán trịtrọng lượng đền bù, cung ứng và tái định cư đã tiến hành (Phú lục số 01.b kèmtheo); (3) Hợp đồng với biên bạn dạng bàn giaocông ty (ngôi trường đúng theo mua nhà phụcvụ di dân giải phóng khía cạnh bằng); (4) Giấy kiến nghị tkhô hanh toán thù vốn đầu tư; (5) Chứngtừ chuyển khoản.

Riêng ngân sách mang đến công tác làm việc tổ chức triển khai thựchiện bồi hoàn, hỗ trợ cùng tái định cư; Kho bạc Nhà nước địa thế căn cứ vào dự tân oán chiphí đến công tác làm việc tổ chức triển khai triển khai bồi hoàn, cung cấp cùng tái định cư được cấpgồm thẩm quyền phê duyệt; Bảng khẳng định quý giá trọng lượng công việc trả thành;Giấy đề xuất thanh hao tân oán vốn đầu tư; Chứng từ chuyển tiền.

- Đối với công tác làm việc đền bù, hỗ trợvới tái định cư yêu cầu thiết kế những công trình xây dựng (bao hàm cả xây dựng công ty di dân giảiphóng khía cạnh bằng): vấn đề tạm bợ ứng, tkhô hanh tân oán được triển khai nhỏng đối với những dự ánhoặc gói thầu tạo công trình.

- Lúc dự án xong xuôi được cơ sở cóthđộ ẩm quyền phê chuẩn y quyết tân oán tuy vậy chưađược tkhô hanh tân oán đầy đủ vốn theo quý hiếm phê để ý quyết toán, Kho bạc Nhà nước căncứ đọng vào quyết định phê coi ngó quyết toán thù dựán chấm dứt bởi vì phòng ban gồm thđộ ẩm quyềnphê phê chuẩn cùng kế hoạch vốn được giaotrong thời điểm của dự án để kiểm soát thanh khô tân oán mang lại dự án. Hồ sơ, tài liệu thanhtân oán gồm: Quyết định phê săn sóc quyết tân oán kèm report quyết toán dự án công trình hoànthành; Giấy ý kiến đề nghị tkhô cứng toán vốn đầu tư; Chứng tự chuyển tiền.

3. Ngulặng tắc kiểm soát và điều hành tkhô giòn tân oán của Kho bạc Nhà nước

a) Kho bạc Nhà nước địa thế căn cứ hồ sơ đề nghịthanh hao toán thù của công ty đầu tư, những pháp luật tkhô nóng toán thù được lao lý trong hòa hợp đồng, tần số tkhô cứng toán, giai đoạn thanhtoán thù, thời khắc thanh hao toán, các điều kiệntkhô giòn toán với quý giá từng lần tkhô cứng toán để tkhô nóng toán mang lại công ty đầu tư chi tiêu. Trongquy trình tkhô nóng toán, trường hợp vạc hiệnsai sót vào hồ sơ đề nghị thanh khô tân oán, cơ quan tkhô giòn toán thù vốn đầu tư thông báobởi văn phiên bản nhằm chủ đầu tư chi tiêu bổ sung cập nhật hoàn hảo hồ sơ.

b) Số vốn thanh khô toán mang lại từng công việc,khuôn khổ dự án công trình, dự án công trình ko được thừa dự toán thù được chú tâm đối với trường vừa lòng hướng đẫn thầu; tổng khoản vốn thanhtoán mang đến dự án công trình không được vượt tổng mức chi tiêu đã được phê chuẩn y. Số vốn thanhtân oán mang đến dự án trong thời hạn (bao gồm cả tạm thời ứng và tkhô nóng toán thù trọng lượng hoànthành) ko được quá kế hoạch vốn cả năm vẫn sắp xếp mang lại dự án công trình. Lũy kế số vốnthanh toán thù cho dự án không quá planer đầu tư công trung hạn đã làm được giao.

Điều 11. Quản lý chiphí quản lý dự án

1. Việc làm chủ, áp dụng ngân sách quảnlý dự án công trình triển khai theo Thông bốn của Bộ Tài bao gồm phương tiện về thống trị, sử dụngnhững khoản thu trường đoản cú vận động cai quản dự án công trình của các chủ đầu tư chi tiêu, ban cai quản dự ánsử dụng vốn chi phí công ty nước với vốn trái phiếu Chính phủ.

2. Đối với ngân sách cai quản dự án công trình củaBan quản lý làng, Ủy ban quần chúng cung cấp tỉnhtrình Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh phát hành định mức chi phí thống trị dự án với nộidung chi cân xứng cùng với những luật pháp hiệnhành và ĐK ví dụ của địa pmùi hương nhưng lại không cao rộng những định nấc chitầm giá theo chế độ đầu tư chi tiêu thường thì.

Mục 2. QUYẾT TOÁN VỐNĐẦU TƯ

Điều 12. Quyết tân oán vốnđầu tư chi tiêu mặt hàng năm

Thực hiện nay theo Thông tư của Sở Tàichính nguyên lý việc quyết toán thù vốn chi tiêu chế tạo cơ bạn dạng thuộc nguồn ngân sách ngânsách bên nước theo niên độ túi tiền hàng năm.

Điều 13. Quyết toán dựán trả thành

1. Các dự án công trình đầu tư chi tiêu ở trong những Chươngtrình kim chỉ nam quốc gia khi ngừng chuyển giao đi vào sử dụng phải khởi tạo báocáo quyết toán với được thđộ ẩm tra phê coi xét quyết tân oán vốn chi tiêu dự án hoànthành theo như đúng chế độ nguyên tắc về thống trị tài bao gồm hiện nay hành với những công cụ rõ ràng trên Thông bốn này.

3. Đối cùng với dự án do Ban quản lý làng mạc làmchủ đầu tư

a) Hồ sơ quyết toán thù dự án công trình chi tiêu xây dựngdự án công trình dứt gồm những biểu chủng loại báo cáo quyết tân oán vốn đầu tư dự án công trình hoànthành cố nhiên các vnạp năng lượng phiên bản pháp lý liên quan theo biểu mẫu số 01/QTDA và02/QTDA (phương pháp lập biểu mẫu report quyết toán thù theo phía dẫn trên Phú lục số 05phát hành cố nhiên Thông tứ này).

Xem thêm: Hạch Bạch Huyết Là Gì - Triệu Chứng, Nguyên Nhân Và Điều Trị

b) Trường phù hợp đơn vị công dụng nằm trong quyền thống trị của bạn ra quyết định đầu tưkhông được năng lượng thđộ ẩm tra report quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án kết thúc, chủđầu tư chi tiêu báo cáo tín đồ ra quyết định đầu tư chi tiêu lựa lựa chọn một trong những hình thức sau:

- Thuê tổ chức triển khai kiểm tân oán độc lập kiểmtoán report quyết toán vốn đầu tư chi tiêu dự án dứt.

- Đề nghị Phòng Tài thiết yếu - Kế hoạch huyện thđộ ẩm tra report quyết tân oán vốnđầu tư dự án công trình dứt.

Trường phù hợp cần thiết, người dân có thẩm quyềnphê chú tâm quyết tân oán đưa ra quyết định Ra đời Tổ thđộ ẩm tra quyết toán thù để thực hiệnthẩm tra trước lúc phê phê chuẩn quyết toán; nhân tố của Tổ công tác thẩm traquyết tân oán bao gồm member của những đơn vị chức năng có tương quan.

4. Đối với dự án thực hiện cả nguồn vốnchi phí công ty nước cùng nguồn chi phí kêu gọi khác, nhà chi tiêu lập báo cáo quyết toánphần vốn ngân sách công ty nước trình phòng ban bao gồm thđộ ẩm quyền thẩm tra, phê để mắt quyếttân oán theo lao lý. Việc quyết toán phần vốn huy động không giống cùng tổng thích hợp quyếttoán dự án công trình dứt triển khai theo hiện tượng của Ủyban quần chúng. # cấp cho thức giấc.

Mục 3. CHẾ ĐỘ BÁOCÁO, KIỂM TRA

Điều 14. Báo cáo

1. Ủyban dân chúng cấp cho tỉnh giấc, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giấc report theo Thông tưchính sách về chế độ cùng biểu mẫu mã report thực trạng triển khai, tkhô giòn toán thù kế hoạchvốn đầu tư chi tiêu công.

3. Các Chương trình mục tiêu quốc giacó sử dụng nguồn ngân sách ODA và vốn vay mượn ưu đãi, vốn viện trợ ko hoàn trả của cácnhà tài trợ tiến hành chính sách report theo công cụ tại khoản 1, khoản 2 Điềunày và theo nguyên lý trong phòng tài trợ.

Điều 15. Kiểm tra

1. Các Sở, Ủy ban quần chúng. # cấp cho tỉnh, cơ thùng thiết yếu, Kho bạc Nhà nước địnhkỳ hoặc đột nhiên xuất soát sổ những công ty đầu tư, công ty thầu tđê mê gia dự án về tình hìnhthực hiện vốn trợ thì ứng, vốn thanh khô toán thù trọng lượng dứt và việc chấp hànhchính sách, cơ chế tài bao gồm đầu tư cải cách và phát triển của Nhà nước;

2. Các Bộ, Ủy ban quần chúng cung cấp tỉnh giấc, Ủy bandân chúng cấp huyện, làng từ triển khai Việc chất vấn trong phạm vi tác dụng quảnlý;

3. Cơ cỗ áo chính những cấp định kỳhoặc đột xuất bình chọn Kho bạc Nhà nước về Việc tiến hành cơ chế tkhô hanh tân oán vốnđầu tư chi tiêu.

Mục 4. TRÁCH NHIỆM,QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN

Điều 16. Trách nhiệm,quyền hạn của những phòng ban bao gồm liên quan

1. Chủ đầu tư

a) Thực hiện chức năng, trọng trách đượcgiao theo chính sách, mừng đón, thống trị cùng thực hiện vốn đúng mục đích, đúng đốitượng, tiết kiệm ngân sách cùng gồm tác dụng. Chấp hành đúng nguyên lý của lao lý về chế độcai quản tài chính đầu tư;

chịu đựng trách rưới nhiệm về tính đúng mực, hợppháp của khối lượng thực hiện và vâng lệnh theo định nấc, 1-1 giá, dự toán thù cácloại công việc của cấp tất cả thđộ ẩm quyền phê duyệt; unique dự án công trình với giá trịđề nghị tkhô cứng toán; đảm bảo tính đúng đắn, chân thực, hòa hợp pháp của những số liệu,tư liệu trong hồ sơ cung cấp mang đến Kho bạc Nhà nước với những cơ quan tính năng củaNhà nước;

b) Chịu đựng trách rưới nhiệm trước pháp luật vàngười dân có thđộ ẩm quyền về vấn đề tiến hành lựa chọn bên thầu theo biện pháp của LuậtĐấu thầu với những văn bạn dạng phía dẫn;

c) khi tất cả cân nặng vẫn đủ điều kiệnthanh toán theo thích hợp đồng, triển khai nghiệm thu sát hoạch đúng lúc, lập khá đầy đủ làm hồ sơ thanhtoán thù cùng đề nghị tkhô cứng toán thù đến nhà thầu theo thời hạn hình thức của hòa hợp đồng;

d) Căn cứ những qui định hiện tại hành củacác văn bạn dạng chỉ dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng, chủ chi tiêu tải bảo hiểm đối với các dự án đầu tư;

đ) Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy địnhcho cơ quan quyết định đầu tư cùng các ban ngành nhà nước bao gồm liên quan; cung ứng đủlàm hồ sơ, tài liệu, thực trạng theo hiện tượng cho Kho bạc Nhà nước và cơ sở tàibao gồm để Ship hàng mang đến công tác làm việc quản lý với tkhô hanh toán vốn; Chịu sự khám nghiệm củacơ hòm chính, Kho bạc Nhà nước với cơ sở đưa ra quyết định đầu tư chi tiêu về thực trạng sửdụng vốn đầu tư và chấp hành chế độ, chế độ tài bao gồm đầu tư chi tiêu trở nên tân tiến củaNhà nước;

e) Thường xuim soát sổ tình hình thựchiện vốn lâm thời ứng của những công ty thầu, buộc phải khám nghiệm trước, vào và sau khi thựchiện ứng vốn cho các công ty thầu với bảo đảm thu hồi vốn ứng theo đúng quy định;

g) Thực hiện nay hạch toán kế toán thù theo chếđộ kế tân oán đơn vị chức năng nhà chi tiêu và quyết toán thù vốn chi tiêu theo dụng cụ hiện tại hành;

h) Được từng trải tkhô giòn tân oán vốn khi đãgồm đủ ĐK với yên cầu Kho bạc Nhà nước vấn đáp cùng lý giải rất nhiều nộidung không thỏađángtrong câu hỏi tkhô cứng toán thù vốn.

2. Kho bạc Nhà nước

a) Tổ chức công tác kiểm soát và điều hành, tkhô cứng toánvốn theo quá trình nghiệp vụ cùng hiện tượng của Nhà nước;

b) Kiểmsoát, thanh khô tân oán vốn kịp thời đến dự án khi đang bao gồm đầy đủ ĐK với đúng thờigian quy định;

c) Có chủ ý bằng văn bạn dạng gửi công ty đầubốn đối với hầu như khoản sút tkhô cứng toán hoặc phủ nhận tkhô cứng toán, vấn đáp các vướngmắc cơ mà công ty đầu tư ý kiến đề xuất trong việc thanh khô toán vốn;

d) Kho bạc Nhà nước chỉ kiểm soáttkhô nóng toán căn cứ những tư liệu do công ty đầu tư chi tiêu hỗ trợ cùng theo bề ngoài thanhtoán thù vẫn điều khoản, ko Chịu trách rưới nhiệm về việc áp dụng bề ngoài sàng lọc nhàthầu; ko Chịu đựng trách nát nhiệm về tính chất đúng đắn của 1-1 giá bán, cân nặng cùng giátrị kiến nghị tkhô nóng toán thù. Trường vừa lòng phát hiện nay đưa ra quyết định của cấp gồm thđộ ẩm quyềntrái với chính sách hiện nay hành, Kho bạc Nhà nước tất cả vnạp năng lượng bản ý kiến đề nghị cấp có thẩmquyền xem xét với nêu rõ chủ ý khuyến cáo. Nếu vượt thời hạn pháp luật mà không có trả lờihoặc vấn đáp thấy chưa tương xứng cùng với điều khoản buộc phải gồm vnạp năng lượng bản báo cáo lên cung cấp có thđộ ẩm quyềnđể ý, xử lý;

đ) Được quyền từng trải chủ đầu tưcung cấp làm hồ sơ, tài liệu, lên tiếng gồm liên quan nhằm giao hàng đến công tác kiểmrà soát thanh khô toán vốn;

e) Thường xuyên đôn đốc các chủ đầubốn, ban cai quản dự án thực hiện đúng phương pháp về nhất thời ứng và thu hồi vốn tạm thời ứng,pân hận hợp với công ty đầu tư thực hiện bình chọn vốn vẫn lâm thời ứng nhằm thu hồi đa số khoảntạm thời ứng chưa áp dụng hoặc thực hiện không ổn mục đích;

h) Thực hiện chính sách thông tin báo cáocùng quyết tân oán áp dụng vốn đầu tư chi tiêu theo chính sách quy định;

i) Không tsi mê gia vào những Hội đồngsát hoạch sinh sống những dự án công trình, dự án;

k) chịu đựng trách nát nhiệm trước Bộ trưởng BộTài thiết yếu cùng luật pháp của Nhà nước về vấn đề dìm cùng thanh tân oán vốn chi tiêu.

3. Các Sở, Ủy ban quần chúng các tỉnh giấc, thị trấn, xã

a) Hướng dẫn, kiểm soát, đôn đốc các chủchi tiêu nằm trong phạm vi làm chủ thực hiện kế hoạch chi tiêu, mừng đón cùng thực hiện vốnchi tiêu đúng mục đích, đúng chính sách Nhà nước;

b) Trong phạm vi thđộ ẩm quyền được giao,Chịu trách nhiệm trước điều khoản về mọi quyết định của bản thân mình.

4. Ssinh sống Kếhoạch với Đầu tư

Chủ trì phối hợp với Snghỉ ngơi Tài chủ yếu vànhững phòng ban tương quan căn cứ chức năng, trách nhiệm và quy định hiện tại hành, dự kiếnphân bổ vốn đầu tư chi tiêu bởi địa pmùi hương thống trị để trình Ủyban nhân dân cấp cho thức giấc phê chu đáo theo dụng cụ.

5. Ssống Tài chính

a) Pân hận hợp với Snghỉ ngơi Kế hoạch với Đầu tư, ban ngành liên quan tsi mưugóp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việcphân chia kế hoạch cùng điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư; chỉ đạo, quản lý và điều hành các chủđầu tư tiến hành chiến lược giao;

b) Păn năn hợp với những cơ sở chức năngtrả lời với soát sổ các nhà đầu tư chi tiêu, Kho bạc Nhà nước, những công ty thầu thực hiệndự án về bài toán chấp hành cơ chế, chính sách tài chính đầu tư chi tiêu trở nên tân tiến, tình trạng quản lý, sửdụng vốn chi tiêu, tình hình thanh khô toán vốn đầu tư để sở hữu chiến thuật cách xử trí các trườngphù hợp phạm luật, trình cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền ra ra quyết định thu hồi những khoản, nội dungđưa ra không đúng cơ chế Nhà nước;

c) Chủ trì phối hận hợp với những cơ quantương quan thđộ ẩm tra quyết toán các dự án công trình chấm dứt để trình Ủy ban quần chúng cung cấp tỉnh phê duyệt y theo thẩmquyền. Hướng dẫn cơ cỗ áo chủ yếu cung cấp bên dưới, chủ đầu tư và những ban ngành, solo vịcó liên quan triển khai quyết toán thù các dự án ngừng theo quy định;

d) Thực hiện tại chính sách report theo đúngquy định;

đ) Được quyền tận hưởng Kho bạc Nhà nước,công ty chi tiêu cung cấp những tư liệu, thông báo quan trọng để ship hàng đến công tácthống trị công ty nước về tài chính đầu tư chi tiêu phát triển, bao hàm các tài liệu liên quanmang lại công tác quản lý thanh khô tân oán, quyết toán vốn đầu tư.

6. Phòng Tài bao gồm - Kế hoạch.

a) Tmê man mưu giúp Ủy ban quần chúng cung cấp thị trấn phân chia kế hoạch vàkiểm soát và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư vì chưng cấp thị trấn làm chủ theo quy định; triển khai thẩmđịnh dự án, thđộ ẩm tra quyết toán thù những dự án bởi cung cấp thị xã cai quản nhằm trình Ủy ban quần chúng cấp huyện phê trông nom và tổng hợpreport tình trạng thực hiện planer vốn thường niên theo quy định;

b) Được quyền từng trải Kho bạc Nhà nướcthị xã với nhà đầu tư cung ứng các tư liệu, lên tiếng cần thiết nhỏng điểm đ, khoản5 Điều này;

c) Được quyền soát sổ những công ty đầu tư,Kho bạc Nhà nước thị xã, những công ty thầu thực hiện dự án về bài toán chấp hành chính sách,chế độ tài chính đầu tư cải tiến và phát triển, tình hình cai quản, sử dụng vốn đầu tư,tình hình thanh tân oán vốn đầu tư để sở hữu giải pháp cách xử lý những trường phù hợp phạm luật,trình cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền ra quyết định thu hồi những khoản, văn bản bỏ ra sai chế độNhà nước.

Cmùi hương III

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoảnthi hành

2. Trong quá trình triển khai, trường hợpcác vnạp năng lượng bản quy bất hợp pháp mức sử dụng được dẫn chiếu nhằm áp dụng tại Thông bốn này đượcsửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa bằng vnạp năng lượng bảnnew thì sẽ áp dụng theo các văn phiên bản mới đó.

3. Trong quá trình triển khai,ngôi trường hòa hợp gồm vướng mắc, ý kiến đề nghị những đơn vị đề đạt kịp lúc để Sở Tài chínhnghiên cứu sửa thay đổi, bổ sung cập nhật mang đến cân xứng.

Nơi nhận: - Ban túng bấn tlỗi Trung ương Đảng; - Thủ tướng tá, các Phó thủ tướng tá Chính phủ; - Văn chống Tổng túng thiếu thư; - Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; - Văn uống phòng Trung ương Đảng với những Ban của Đảng; - Văn uống chống Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm gần kề quần chúng. # buổi tối cao; - Tòa án dân chúng buổi tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Sở, ban ngành ngang Sở, cơ sở nằm trong CP; - Cơ quan tiền TW của những đoàn thể; - Các Tổng cửa hàng, Tập đoàn kinh tế bên nước; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân thức giấc, TPhường trực trực thuộc TW; - Slàm việc Tài chính; KBNN tỉnh, TP. trực ở trong TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn uống bản - Bộ Tư pháp; - Các đơn vị chức năng nằm trong Bộ Tài chính; - Cổng lên tiếng điện tử Chính phủ; - Cổng báo cáo điện tử Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ ĐT, (400).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Quang Hải

PHỤ LỤCSỐ 01.a

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNHTHEO HỢP. ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 349/2016/TT-BTC ngày30 tháng 12 năm năm 2016 của Sở Tài chính)

Tên dự án: Mãdự án:

Tên gói thầu:

Hợp đồng số: ngàythángnăm20... Phụlục bổ sung vừa lòng đồng số ngàythángnăm

Chủ đầu tư:

Nhà thầu:

Tkhô hanh tân oán lần thứ:

Căn cứ đọng xác định:

Biên bạn dạng nghiệm thu số …… ngày …… tháng …… năm ……

Đơn vị: đồng

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Kân hận lượng

Đơn giá bán thanh khô toán

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

Theo thích hợp đồng

Thực hiện

Theo phù hợp đồng

Đơn giá bán bổ sung cập nhật (giả dụ có)

Theo phù hợp đồng

Thực hiện

Lũy kế đến không còn kỳ trước

Thực hiện tại kỳ này

Lũy tiếp theo không còn kỳ này

Lũy tiếp theo hết kỳ trước

Thực hiện kỳ này

Lũy kế đến hết kỳ này

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tổng số:

1. Giá trị hòa hợp đồng:

2. Giá trị lâm thời ứng theo hòa hợp đồng còn lạikhông tịch thu mang đến cuối kỳ trước:

3. Số chi phí sẽ tkhô nóng toán thù khối lượngkết thúc đến vào cuối kỳ trước:

4. Lũy kế giá trị kăn năn lượngtriển khai đến thời điểm cuối kỳ này:

5. Thanh khô tân oán để tịch thu tạm ứng:

6. Giá trị ý kiến đề xuất thanh khô tân oán kỳ này:

Số chi phí bởi chữ: ……………………………..(là số tiền đềnghị tkhô cứng toán kỳ này)

7. Lũy kế giá trị thanh hao toán:

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ thương hiệu chuyên dụng cho và đóng góp dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ chúng ta thương hiệu công tác với đóng góp dấu)

Ghi chú: Đối cùng với ngôi trường phù hợp đúng theo đồngvị xã hội cư dân, tổ chức đoàn thể, tổ, team thợ thực hiện thì bên đại diệnbên thầu bởi vì tín đồ thay mặt đại diện xã hội cư dân, tổ chức triển khai đoàn thể, tổ đội thợ kýtên, ko đề xuất đóng dấu.

PHỤ LỤCSỐ 01.b

BẢNG KÊ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÃ THỰC HIỆN(Ban hành dĩ nhiên Thông bốn số 349/2016/TT-BTC ngày30 mon 12 năm năm nhâm thìn của Sở Tài chính)

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

QĐ phê chăm chút giải pháp bồi hoàn, cung ứng cùng tái định cư

Số chi phí đền bù, cung cấp cùng tái định cư đã đưa ra trả mang đến đơn vị trúc hưởng theo giải pháp được duyệt

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Số tiền

1

2

3

4

5

6

I

Tkhô nóng toán cho các cơ quan, t

1……..

2……..

II

Thanh tân oán trực tiếp mang đến hộ dân:

CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên công tác cùng đóng góp dấu)

Ngày... mon ... năm ... TỔ CHỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ (Ký, ghi rõ họ thương hiệu chuyên dụng cho với đóng dấu)

PHỤLỤC SỐ 02

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINHNGOÀI HỢP.. ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30mon 1hai năm năm nhâm thìn của Sở Tài chính)

Tên dự án: Mãdự án:

Tên gói thầu:

Hợp đồng số: ngàythángnămPhụlục bổ sung hợp đồng số ngàythángnăm

Chủ đầu tư:

Nhà thầu:

Tkhô nóng tân oán lần thứ:

Căn uống cứ đọng xác định:

Biên phiên bản nghiệm thu sát hoạch số …… ngày …… tháng …… năm ……

Đơn vị: đồng

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lượng tạo nên ko kể hòa hợp đồng

Đơn giá bán tkhô hanh toán

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cân nặng phân phát sinh

Thực hiện

Theo đúng theo đồng

Đơn giá bổ sung cập nhật (nếu như có)

Lũy tiếp theo hết kỳ trước

Thực hiện kỳ này

Lũy tiếp theo không còn kỳ này

Lũy kế đến không còn kỳ trước

Thực hiện nay kỳ này

Lũy kế đến không còn kỳ này

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tổng số:

1. Tổng cực hiếm cân nặng vạc sinh:

2. Giá trị tạm thời ứng theo vừa lòng đồng còn lạikhông tịch thu mang đến thời điểm cuối kỳ trước:

3. Số chi phí sẽ tkhô giòn toán khối lượng xong xuôi mang đến thời điểm cuối kỳ trước:

4. Lũy kế cực hiếm cân nặng thực hiệncho thời điểm cuối kỳ này:

5. Tkhô nóng tân oán thu hồi nhất thời ứng:

6. Giá trị đề xuất tkhô hanh tân oán kỳ này:

Số chi phí bởi chữ: ………………………….. (là số chi phí đềnghị tkhô cứng toán kỳ này)

7. Lũy kế cực hiếm tkhô giòn toán:

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ chúng ta tên dịch vụ với đóng góp dấu)

Ngày … tháng … năm 20... ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ chúng ta tên phục vụ và đóng dấu)

Ghi chú: Đối cùng với trường vừa lòng phù hợp đồngvì xã hội người dân, tổ chức đoàn thể, tổ, team thợ tiến hành thì bên đại diệnbên thầu vị người đại diện cộng đồng người dân, tổ chức đoàn thể, tổ đội thợ kýtên, ko phải đóng góp lốt.

PHỤLỤC SỐ 03

Chủ đầu tư:………Số:……

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Kho bạc nhànước……………….

Tên dự án công trình, công trình: …………………………………. Mã dự án đầu tư: …………………

Chủ đầu tư/Ban QLDA ……………………………. mã số ĐVSDNS:………………………

Số thông tin tài khoản của chủ đầu tư: - Vốn vào nước………………..tại: ………………………..

- Vốn ngoàinước ………………..trên...................................

Căn cđọng thích hợp đồng số: …………………..ngày....mon ….năm.. Phú lụcbổ sung phù hợp đồng số...ngày...tháng...năm...

Cnạp năng lượng cứ bảng khẳng định cực hiếm KLHT đề nghịtkhô cứng toán số... ngày .... tháng...năm (đương nhiên Biên bản nghiệm thu sát hoạch KLHT)

Lũy kế quý giá cân nặng sát hoạch củakhuôn khổ đề xuất tkhô hanh toán: …………………đồng.

Số dư lâm thời ứng của hạng mục đề nghịthanh hao toán ………………đồng.

Số tiền đề nghị:

Tạm ứng

Tkhô hanh toán

Theo bảng dưới đây (size nào không áp dụng thì gạch ốp chéo)

Thuộc nguồn vốn: (đầu tư chi tiêu nguồnNSNN;....)

Thuộc planer vốn: Năm...

Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán thù được để mắt tới hoặc quý giá trúng thầu hoặc quý giá hợp đồng

Lũy kế khoản đầu tư sẽ tkhô cứng tân oán trường đoản cú tiến hành khởi công mang đến cuối kỳ trước (có cả nhất thời ứng)

Số đề nghị tạm ứng, thanh tân oán cân nặng kết thúc kỳ này (gồm cả thu hồi tạm thời ứng)

Vốn TN

Vốn NN

Vốn TN

Vốn NN

Ghi thương hiệu các bước, khuôn khổ hoặc vừa lòng đồng đề nghị thanh hao tân oán hoặc lâm thời ứng

Cộng tổng

Tổng số chi phí kiến nghị tạm bợ ứng, thanhtoán thù bằng số: ………………………………………….

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Trong đó: - Tkhô nóng toán thù nhằm thu hồi tạm bợ ứng(bởi số): ……………………………..

+ Vốn trongnước ………………………………….

+ Vốn quanh đó nước ………………………………….

- Thuế cực hiếm gia tăng

- Chuyển tiền bảo hành (bởi số) ………………

- Số trả đơn vị thú tận hưởng (bằng số)

+ Vốn trongnước ………………………………….

+ Vốn xung quanh nước ………………………………….

Tên đơn vị trúc tận hưởng …………………………………..

Số tài khoản đơn vị chức năng thụ hưởng trọn …………..tại ………….

K TOÁN (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ngày ……tháng ……năm.... CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ chúng ta tên dùng cho với đóng góp dấu)

PHẦN GHI CỦAKHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày dấn giấy đề xuất tkhô giòn tân oán vốnđầu tư………………………………………………………

Kho bạc nhà nước chấp nhận

Tạm ứng

Tkhô hanh toán

Theo ngôn từ sau:

(Khung nàokhông áp dụng thì gạch men chéo)

Đơn vị: đồng/USD...

Nội dung

Tổng số

Vốn vào nước

Vốn ko kể nước

Số vốn chấp nhận

+ Mục..., đái mục …...

+ Mục..., tè mục …...

+ Mục..., tiểu mục …...

+ Mục..., tiểu mục …...

Trong đó:

+ Số thu hồi tạm thời ứng

Các năm trước

Năm nay

+ Thuế giá trị gia tăng

+ ……………………….

+ Số trả đơn vị trúc hưởng

Bằng chữ:

Số từ bỏ chối:

Lý do:

Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ THANH TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

GIÁM ĐC KBNN (Ký, ghi rõ bọn họ tên công tác với đóng góp dấu)

PHỤLỤC SỐ 04

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC NĂM……(Kèm theo Thông tứ số 349/2016/TT-BTC ngày 30 mon 12 năm 2016)

Tên dự án công trình đầu tư: Mãdự án đầu tư:

Chủ đầu tư:

Quyết định đầu tư được coi xét (số, ngày, tháng, năm):

Nguồn vốn: ………….. (Nguồn vốnNSNN,...)

Đơn vị: đồng

Số thứ tự

Nội dung

Tổng mức vốn đầu tư chi tiêu được duyệt

Lũy kế vốn vẫn thanh toán từ K/C đến khi xong niên độ năm trước

Tkhô giòn toán KLHT những năm của phần vốn tạm ứng theo cơ chế chưa tịch thu từ khai công cho đến khi xong niên độ ngân sách năm trước

Kế hoạch với tkhô nóng tân oán vốn đầu tư thời gian trước được thường xuyên thực hiện cùng tkhô hanh toán trong những năm 20...

Kế hoạch với thanh khô tân oán vốn chi tiêu năm đôi mươi...

Lũy kế vốn đã thanh toán thù trường đoản cú K/C cho đến khi xong năm kế hoạch

Kế hoạch vốn được kéo dài

Tkhô hanh toán

Kế hoạch vốn đầu tư năm 20...

Thanh hao toán

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Tr.đó: vốn trợ thời ứng theo chính sách không thu hồi không quyết toán

Thanh hao toán KLHT

Vốn tạm ứng theo cơ chế không thu hồi vào năm

Tkhô hanh toán thù KLHT

Vốn trợ thời ứng theo cơ chế chưa thu hồi trong năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=4+8+12

1

Số liệu của chủ đu tư:

Dự án....

Vốn trong nước

Vốn kế bên nước

2

Sliệu ca Kho bạc công ty nước nơi giao dịch:

Dự án....

Vốn vào nước

Vốn bên cạnh nước

  • Tại sao không dùng co2 dập tắt đám cháy mg
  • Cách làm giàu tại nhà
  • Website thống kê kết quả bóng đá uy tín
  • Uống b2 như thế nào