Tomato Ketchup Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú bboomersbar.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Tomato ketchup là gì

I am informed that the thành công sauces, pickles & ketchups consists almost entirely of tomato ketchup.
Most recently, they said that we should ban tomato ketchup và brown bread because there was something wrong with those products.
However, there are bring-and-buy stalls & tombolas which are not confined khổng lồ offering alcoholic refreshment but also such items as a bottle of tomato ketchup.
The highest figures were in the tomato ketchup year, when 14 boys were birched; and the lowest were in one year when only one boy was birched.
Compared to lớn traditional sambal, the bottled instant sambal often have sầu finer texture, homogenous content và gloppy consistency, similar lớn those of tomato ketchup.
Burgers from this type of outlet are usually served without any size of salad only fried onions và a choice of tomato ketchup, mustard or brown sauce.
Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên bboomersbar.com bboomersbar.com hoặc của bboomersbar.com University Press hay của những bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Tại Sao Gà Lại Ăn Sỏi ? Tại Sao Gà Thích Ăn Cát Sỏi

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bboomersbar.com English bboomersbar.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語