Vai Trò Của Thông Tin

Quản lý là bộ phận không thể thiếu, nhưng để làm tròn được một bộ phận quản lý cần những kiến thức và cách xử lý thông tin hiệu quả. Hôm nay atp sẽ cùng bạn tìm hiểu vai trò của thông tin trong quản lý nhé.

Bạn đang xem: Vai trò của thông tin

Định nghĩa về thông tin

Thông tin được coi như máu của tổ chức; nó là mạch gắn những bộ phận tùy thuộc của doanh nghiệp lại với nhau. Tổ chức là một hệ thống ổn định của các công việc nơi con người cùng thực hiện công việc với nhau để đạt tới những mục tiêu chung thông qua thứ bậc của các vai trò và việc phân công lao động.

*

Mọi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và quản trị nói riêng đều cần có thông tin và theo quan điểm quản trị hiện đại thông tin được coi là là một nguồn lực thứ tư của một tổ chức.

Theo nghĩa thường thường, thông tin được hiểu là những tin tức được truyền đi cho ai đó. Ngày nay có khá là nhiều khái niệm không giống nhau về thông tin, phía dưới là một vài định nghĩa thường gặp:

– Nội dung là độ đo sự giảm tính bất định khi thực hiện một biến số nào đấy.

– Thông tin là bất kỳ thông cáo nào được tạo thành bởi một số dấu hiệu chắc chắn.

Như vậy con người có khả năng hiểu nội dung quản trị là toàn bộ những tin tức nảy sinh trong quá trình cũng như trong môi trường quản trị và cần thiết cho việc ra quyết định hoặc để giải quyết một vấn đề nào đó trong công việc quản trị ở một tổ chức nào đấy.

Cần phải chú ý các dấu hiệu của nội dung là:

– Thông tin là những tin tức cho có thể nó chẳng thể sản xuất để sử dụng dần được.

– Nội dung phải lấy và xử lý mới có giá trị.

– Thông tin càng thiết yếu càng quý giá.

– Thông tin càng chuẩn xác, càng phong phú, càng kịp thời càng tốt.

Mô hình thông tin đơn giản trong quản trị thường được thực hiện trực tiếp từ nhân sự cấp cao đến các đối tượng mục tiêu quản trị.

*

Đối với một đơn vị lớn thì mô hình thông tin trong quản trị sẽ phức tạp hơn. Để xây dựng mô hình thông tin quản trị trong mỗi tổ chức có đạt kết quả tốt thì thường người ta có thể chọn lựa một trong các kiểu mô hình sau:

– Mô hình nội dung tập trung: trong mô hình này toàn bộ các thông tin đến và đi đều được gom về một đầu mối là trung tâm thông tin.

Xem thêm: Hôm Nay Thế Nào Tiếng Anh Giao Tiếp Qua Cách Nói Chuyện Phiếm

– Mô hình nội dung trực tiếp: trong mô hình tổ chức này thông tin gửi đi và nhận về đều được thực hiện trực tiếp giữa bên gởi và bên nhận.

– Mô hình thông tin phân tán: là mô hình nội dung được tập trung lấy và xử lý theo từng đơn vị thành viên một.

– Mô hình nội dung kết hợp: là mô hình kết hợp các loại tổ chức thông tin theo ba bí quyết ở trên.

Mỗi mô hình nội dung đều có nhiều Ưu và nhược điểm và điều kiện ứng dụng riêng của nó. Vì thế nên mỗi tổ chức phải xác định mô hình nội dung phù hợp và có hiệu quả nhất cho mình.


Vai trò của nội dung

– Thông tin là cơ sở xác định các quyết định quản trị. tác động quản trị định kỳ kể cả ảnh hưởng nhất thời, gắn liền với những quyết định quản trị chi tiết.

– Thiết lập hệ thống nội dung quản lý sẽ mở rộng được khả năng lấy thông tin của bộ máy quản lý. Chủ thể quản lý thu thập thông tin từ môi trường và từ chính đối tượng quản lý của mình để xây dựng các mục tiêu, lập chiến lược cùng lúc đó chỉ huy, kiểm tra và kiểm soát tất cả hoạt động của công ty. Trên cơ sở các nội dung đầy đủ, chuẩn xác, người có nhiệm vụ quản lý và lãnh đạo có khả năng đưa rõ ra được các quyết định đúng đắn và đúng lúc.

 Thông tin gắn công việc kinh doanh của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài. Phương tiện tiến hành điểm đặc biệt cho công việc quản trị là nội dung, bởi vì tác động quản trị đều được chuyển tới người chấp hành thông qua thông tin. Trong tổng thể tác nghiệp quản trị, các tác nghiệp về thu nhập, truyền đạt và lưu trữ nội dung chiếm tỷ trọng rất lớn.

– Nội dung là phương tiện gắn kết giữa các cấp quản trị doanh nghiệp.

*

Các phương tiện kỹ thuật được dùng trong hệ thống quản trị trong đó đa số có liên quan đến hệ thống nội dung cũng là các phương tiện trong quá trình quản lý – hai loại phương tiện tiến hành trên đây có quan hệ bổ sung nhau và đều gắn liền với công việc trí tuệ của cán bộ nhân sự trong bộ máy quản trị.

Nguồn tổng hợp.