What is web socket and how it is different from the http?

socket là gì?

socket là gì? – Socket là một trong điểm cuối (end-point) của links giao tiếp hai phía (two-way communication) thân hai chương trình chạy xe trên mạng. Nghĩa là 1 trong những socket được sử dụng để được cho phép 1 process nói chuyện với 1 process khác.

Bạn đang xem: What is web socket and how it is different from the http?

Các lớp Socket được sử dụng để tiến hành kết nối thân client với VPS. Nó được ràng buộc với 1 cổng port (biểu hiện là 1 con số thế thể) nhằm những tầng TCPhường. (TCPhường. Layer) có thể định danh vận dụng nhưng mà dữ liệu sẽ tiến hành thân tặng.

Socket thực hiện như thế nào?

Sau có mang socket là gì? Thì mình sẽ giới thiệu mang đến công dụng của socket, nó được áp dụng vào quá trình làm việc, nếu hoàn toàn có thể chạy nhiều socket và một thời điểm buộc phải công việc của bạn sẽ nkhô giòn rộng, cải thiện công suất thao tác làm việc.


*
*
*
*
*

Giao thức chuẩn chỉnh thường thì của WebSocket là ws:// , giao thức secure là wss:// . Chuẩn giao tiếp là String cùng hỗ trợ buffered arrays với blobs.

Các ở trong tính của WebSocket

THUỘC TÍNHMÔ TẢ
readyStateDiễn tả trạng thái kết nối. Nó có những quý giá sau:Giá trị 0: kết nối vẫn chưa được cấu hình thiết lập (WebSocket.CONNECTING)Giá trị 1: liên kết đang tùy chỉnh cấu hình và có thể giao tiếp (WebSocket.OPEN)Giá trị 2: kết nối vẫn qua handshake đóng góp (WebSocket.CLOSING)Giá trị 3: kết nối đã làm được đóng (WebSocket.CLOSED)
bufferedAmountBiểu diễn số byte của UTF-8 mà lại đã có xếp hàng bởi thực hiện phương thức send()

Ví dụ:

switch (socket.readyState) case WebSocket.CONNECTING: // vày something break; case WebSocket.OPEN: // vì chưng something break; case WebSocket.CLOSING: // vì chưng something break; case WebSocket.CLOSED: // vì something break; default: // this never happens break;

Các sự khiếu nại WebSocket

SỰ KIỆNEVENT HANDLERMÔ TẢ
openonopenLúc một WebSocket chuyển sang trọng tâm lý mlàm việc, “onopen” sẽ tiến hành Gọi.

Xem thêm: Nơi Bán Phổ Tai Mua Ở Đâu Đà Nẵng, Những Bí Mật Thú Vị Về Phổ Tai Fried Seaweed

messageonmessagekhi WebSocket thừa nhận tài liệu trường đoản cú Server.
erroronerrorCó bất kỳ lỗi như thế nào vào tiếp xúc.
closeoncloseKết nối được đóng góp. Những sự kiện được truyền mang đến “onclose” có bố tmê man số là “code”, “reason”, cùng “wasClean”.
Event handlers rất có thể được tạo thành bằng cách thực hiện phương thức addEventListener(). Ví dụ:

onopen

socket.onopen = function(event) // handle open event;Sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("open", function(event) // handle open event);onmessagesocket.onmessage = function(event) var data = event.data; // process data as string, blob, or ArrayBuffer;Sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("message", function(event) var data = event.data; // process data as string, blob, or ArrayBuffer);onerrorsocket.onerror = function(event) // handle error event;Sử dụng addEventListener()

socket.addEventListener("error", function(event) // handle error event);onclosesocket.oncthua thảm = function(event) var code = event.code; var reason = event.reason; var wasClean = sự kiện.wasClean; // handle close event;Thực hiện handler onCthất bại sự kiện áp dụng addEventListener()

socket.addEventListener("close", function(event) var code = event.code; var reason = sự kiện.reason; var wasClean = event.wasClean; // handle cthua event);

Các thủ tục của WebSocket

PHƯƠNG THỨCMÔ TẢ
send()send(data) gửi dữ liệu tới server. Message data là string, ArrayBuffer, blob.
close()Đóng kết nối đang lâu dài.

Ví dụ: